Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka e), čl. 12. i čl. 16. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i Instrukcije o višegodišnjim projektima broj 05-02-1-432-1/12 od 10.01.2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU REMONTA HELIKOPTERA ZA PERIOD 2013. - 2014. GODINA


Član 1.


U Odluci o višegodišnjem projektu remonta helikoptera za period 2013. - 2014. godina ("Službeni glasnik BiH", broj 103/13, 52/15 i 6/16), u članu 2. stav (1) broj "2014" zamjenjuje se brojem "2020".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 288/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!