Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Nakon izvršenog sravnjivanja sa usvojenim tekstom odluke, utvrđeno je da se potkrala greška u Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju historijske građevine – stambena zgrada u ulici Franjevačka broj 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj 03-2.3-42/19-2 od 27. februara 2019. godine, objavljenoj u "Službenom glasniku BiH", broj 25/19 na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, te se daje sljedeća


ISPRAVKA


ODLUKE KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE – STAMBENA ZGRADA U ULICI FRANJEVAČKA BROJ 2 (ZGRADA MEHMEDBEGA FADILPAŠIĆA) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE

U Odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju historijske građevine - stambena zgrada u ulici Franjevačka broj 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/19) vrši se ispravka, tako da se u članu 1. stav (2) broj "1564" zamjenjuje br. "1564/1 i 1564/2".

Broj 04.1-2.5-48/20-9
13. februara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!