Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Vasilije Hamović, razrješava se dužnosti zamjenika direktora Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandata, sa danom 31.12.2017. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 294/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!