Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2019. godinu, broj 01-50-1-4544-3/19 od 27.12.2019. godine, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM, Nogometnom klubu "Ozren" iz Semizovca, na ime pomoći za rad kluba.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Nogometnog kluba "Ozren".

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Nogometni klub "Ozren" da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-16-1-4835-42/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!