Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 04.11.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREZENTACIJU UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI - TREĆI CIKLUS


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Imenuje se delegacija Bosne i Hercegovine koja će 13. novembra 2019. godine u Ženevi prezentovati Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini - treći ciklus u sljedećem sastava:

a) Semiha Borovac, šefica delegacije, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

b) Nina Mišković, članica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

c) Saliha Đuderija, članica, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

d) Željko Bogut, član, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

e) Darko Vidović, član, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

f) Draženka Maličbegović, članica, Ministarstvo civilnih poslova,

g) Adnan Husić, član, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

h) Stanislava Tanić, članica, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

i) Tatjana Lučić, članica, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine,

j) Senaida Talović, članica, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine,

k) Dobrica Jonjić, član Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Bosne i Hercegovine,

l) Hajro Pošković, član; Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine,

m) Azra Maslo, članica, Regulatorna Agencija za komunikacije, Bosne i Hercegovine,

n) Rajko Kličković, član, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

(2) U sklopu delegacije Bosne i Hercegovine, sastanku će prisustvovati Ambasadorica Bosne i Hercegovine Nermina Kapetanović i predstavnici Stalne misije Bosne i Hercegovine u Ženevi i prevodilac.

Član 2.
(Troškovi putovanja)

Troškove putovanja i dnevnice za članove delegacije snosit će institucije koje su predložile svoje članove u sastav delegacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 186/19
04. novembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!