Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18), člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/02, 87/12 i 32/13) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prvom dijelu 163. sjednice, održane 27. decembra 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom odobravaju se sredstva iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke namijenjena su za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koja se dodjeljuju Dušku Bajeviću, a raspoređuju se na ekonomskoj kategoriji 614200 - Tekući grantovi pojedincima.

Član 3.
(Izvor finansiranja)

Finansijska sredstva se osiguravaju iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godine.

Član 4.
(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 287/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!