Službeni glasnik BiH, broj 34/24

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA APRIL 2024. GODINE


I


1. Amra Šabeta, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik u Odsjeku etalonska baza i sljedivost Sektora naučno mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 01.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Dijana Ćorić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik u odjeljenju (zaštita okoline i tehnička sigurnost) Odsjeka zaštita okoline i tehnička sigurnost Sektor za zakonsko mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 01.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Sanela Babić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za ilegalnu imigraciju i trgovinu ljudima u Odsjeku NCB Interpol Sarajevo Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Sabina Suljević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za koordinaciju i implementaciju međunarodnih ugovora u Odsjeku za multilateralnu i bilateralnu saradnju i implementaciju međunarodnih ugovora Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Ivana Jovičić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za istraživanja i strategije u Odsjek za istraživanja i strategije Sektora za stratešku analizu, procjene, planiranje i IT podršku, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Mirjana Čvoro, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za administraciju i održavanje mreža u Odsjeku za IT podršku Sektora za stratešku analizu, procjene, planiranje i IT podršku, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Jelena Pravdić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za vanjsku trgovinu u Odsjeku za statistiku vanjske trgovine Sektora za ekonomske statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Srđan Vitković, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za agregate nacionalnih računa u Odsjeku za nacionalne račune Sektora za ekonomske statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Belma Mesihović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za razvoj aplikacija i baza u Odsjeku za aplikacije i upravljanje bazama podataka Sektora za informaciono komunikacione tehnologije, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Dalibor Ateljević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za osiguranje kvaliteta u Sektoru za osiguranje kvaliteta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-153-6/24
13. maja 2024. godine
Sarajevo


Ravnateljica
Anita Markić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!