Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 1. stav (1) točka a) Odluke o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ ("Službeni glasnik BiH", broj 24/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 62. vanrednoj sjednici održanoj 31.01.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE STALNE MISIJE BIVŠE SFRJ PRI UN U NEW YORKU NA ADRESI 854, FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (BROJ 48 DODATKA ANEKSA B)


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se zajednička prodaja objekta Stalne misije bivše SFR Jugoslavije pri UN u New Yorku na adresi 854, Fifth Avenue, New York 10017, Sjedinjene Američke Države (broj 48 Dodatka Aneksa B), za koji ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFR Jugoslavije.

Član 2.
(Ugovor o kupoprodaji)

(1) Prihvata se ponuda u ukupnom neto iznosu od 50.000.000,00 američkih dolara (USD), data od strane pravnog lica "854 Fifth Avenue Acquisition, LLC", a kojeg zastupa pravna kompanija "DLA Piper LLC" u New Yorku, kao kupca, podnesena putem agencije Douglas Elliman Real Estate iz New Yorka, koji će se raspodijeliti između zemalja sukcesora u skladu sa članom 2. stav (3) Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 10/01 i 8/09).

(2) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će izvršiti obaveze po osnovu plaćanja troškova u postupku sklapanja ugovora, kao i iznos ostalih troškova nastalih prometom predmetne nekretnine.

(3) Troškovi iz stava (2) ovog člana će biti plaćeni iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnine koji će se evidentirati na postojećem programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - "Kupovina objekata za potrebe DKP BiH".

(4) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će preostala sredstva, nakon izmirenja obaveza iz stava (2) ovog člana uplatiti na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Potpisivanje)

Za potpisivanje Kupoprodajnog ugovora za prodaju objekta iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se Sven Alkalaj, ambasador i šef Stalne Misije Bosne i Hercegovine pri UN u New Yorku.

Član 4.
(Namjena sredstava)

Preostala sredstva, nakon izmirenja obaveza iz člana 2. stav (2) ove Odluke, će se evidentirati na postojećem programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, broj 0601680-fond 50, pod nazivom "Kupovina objekata za potrebe DKP BiH" (konto: 8212).

Član 5.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 15/22
31. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!