Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


ISPRAVKU


PREGLEDA POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA MART 2024. GODINE


I


Tačka VII predmetnog Pregleda postavljenih državnih službenika po internim oglasima za mart 2024. godine se briše, jer je greškom objavljeno postavljenje Sonje Vučković na radno mjesto šef Odsjeka za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i podršku u Finansijsko-obavještajnom odjeljenju, Državna agencija za istrage i zaštitu, počev od 01.04.2024. godine, budući da predmetno postavljenje imenovane uopće nije izvršeno, zbog postupka sigurnosnih provjera.

II


Tačka VIII predmetnog Pregleda postavljenih državnih službenika po internim oglasima za mart 2024. godine se briše, jer je greškom objavljeno postavljenje Marka Kosorića na radno mjesto stručni savjetnik-operativni analitičar u Sektoru za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu, Državna agencija za istrage i zaštitu, počev od 01.04.2024. godine, budući da predmetno postavljenje imenovanog uopće nije izvršeno, zbog postupka sigurnosnih provjera.

III


Ostatak teksta predmetnog Pregleda ostaje isti.

Broj 03-34-2-153-10/24
5. juna 2024. godine
Sarajevo


Ravnateljica
Anita Markić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!