Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE – GAZI HUSREV-BEGOV BEZISTAN SA DUĆANIMA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju graditeljske cjeline – Gazi Husrev-begov bezistan sa dućanima u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 18/07, 20/08, 48/13 i 51/17) u tački I stav 2. mijenja se i glasi:

"Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 78 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begova ulica); k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1179 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 5 (Gazi Husrev-begova ulica); k.č. 91 (stari premjer), što odgovara k.č. 1168 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begova ulica); k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 1161 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 21 (Gazi Husrev-begova ulica); k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 3 (Ferhadija br. 32); k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1151 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 6(Ferhadija br. 34); k.č. 1152 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 6 (Ferhadija br. 34); k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 3 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 6 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 11 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 65 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 14 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 16 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 17 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 19 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 20 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 23 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 33 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 42 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 37 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 40 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 39 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 36 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 43 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 35 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 44 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 46 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 47 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 52 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 62 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 108 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan); k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 17 (ulica Gazi Husrev-begova); k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, Bezistan); k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan); k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 7 (Bezistan); k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 8 (Bezistan); k.č. 70 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 9 (Bezistan); k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 21 (Bezistan); k.č. 57 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 22 (Bezistan); k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 29 (Bezistan); k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 35 (Bezistan); k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan); k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 40 (Bezistan); k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 50 (Bezistan); k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan); k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 55 (Bezistan); k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 831 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 20 (Bezistan); k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Bezistan); k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 49 (Bezistan); k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 51 (Bezistan); k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 53 (Bezistan); k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan); k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 56 (Bezistan); k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 57 (Bezistan); k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 59 (Bezistan); k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 61 (Bezistan); k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 68 (Bezistan); k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan); k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1181 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 3 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1180 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 4 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1178 (novi premjer), mahala VII broj z.k. uloška 6 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1177 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 7 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1176 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 8 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1174 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 9 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 10 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 11 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 88 (stari premjer), što odgovara k.č. 1171 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 12 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 89 (stari premjer), što odgovara k.č. 1170 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 13 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 90 (stari premjer), što odgovara k.č. 1169 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 14 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 92 (stari premjer), što odgovara k.č. 1167 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 16 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 1164 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 18(ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 1163 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 19 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 1162 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 20 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 1160 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 22 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 1159 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 23 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 1158 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 24 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1157 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 25 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 26 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan); k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 1 (ugao Gazi Husrev-begova i Sarači, Bezistan); k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, izlaz iz Bezistana); k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1403 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 4 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan); k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 5 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan); k.č. 75 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 4 (Bezistan); k.č. 74 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 5 (Bezistan); k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 10 (Bezistan); k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 12 (Bezistan); k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 13 (Bezistan); k.č. 61 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 18 (Bezistan); k.č. 55 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 24 (Bezistan); k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 25 (Bezistan); k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Bezistan); k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 27 (Bezistan); k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 28 (Bezistan); k.č. 49 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 30 (Bezistan); k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 31 (Bezistan); k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 32 (Bezistan); k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 34 (Bezistan); k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan); k.č. 41 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 38 (Bezistan); k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 41 (Bezistan); k.č. 37 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 42 (Bezistan); k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 45 (Bezistan); k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 58 (Bezistan); k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 60 (Bezistan), općina Stari Grad Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.".

(2) Stav 3. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II–IX postaju tač. III–X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"S cilјem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se slјedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2. ove odluke:

a) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

b) Dozvoljeni su radovi na restauraciji i konzervaciji, te prezentaciji nacionalnog spomenika uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

c) Za sve radove na nacionalnom spomeniku potrebno je dobiti odobrenja nadležnog ministarstva i vršiti uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite;

d) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10;

e) Moguće je provođenje mjera energetske efikasnosti koje podrazumijevaju minimalne, neinvazivne i po mogućnosti reverzibilne zahvate;

f) Obavezno je provođenje mjera komunalnog reda;

g) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvolјeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštitena sadržaj teksta, dizajn ploče i poziciju na koju će se postaviti;

h) Spomenik može biti korišten u trgovačke (prodaja tekstila, nakita i začina), odnosno kulturne i obrazovne svrhe, pod uvjetom da se ne narušava njegov originalni izgled.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.8-2.5-48/20-3
29. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!