Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", brој 71/18), Odluke o preraspodjeli neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim zajedničkim projektima ("Službeni glasnik BiH", brој 71/18) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 70/20), Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, na svojoj 3. sjednici održanoj 15.6.2021. godine, u skladu sa članom 20. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH LICA I POVRATNIKA ZA 2018. GODINU


Član 1.


Sa Liste projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika, koja je sastavni dio Odluke o izboru projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika za 2018. godinu, broj K-14-41-1-3315-4/18 od 27.12.2018. godine, sa projekta pod r. br. 4. Općina Višegrad "MZ Drinsko, mikrolokalitet Bodežnik", sredstva u iznosu od 38.370,00 KM preraspoređuju se na projekte sa liste projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika, koja je sastavni dio Odluke o izboru projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika za 2017. godinu, broj K-12-41-1-2438-2/18 od 27.8.2018. godine, na sljedeći način:

"Pod r. br. 30. Općina Višegrad "MZ Dobrun, mikrolokalitet Žagre", u iznosu od 15.300,00 KM."

"Pod r. br. 31. Općina Višegrad "MZ Gornja i Donja Lijeska, mikrolokalitet Crni Vrh, Zakrsnica", u iznosu od 9.950,00 KM."

"Pod r. br. 32. Općina Višegrad "MZ Gornja i Donja Lijeska, mikrolokalitet Gornja Brštanica", u iznosu od 13.120,00 KM."

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-1310-21/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!