Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 19. stav (6), i člana 141. stav (7) tačka a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 05. vanrednoj sjednici održanoj 17.03.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI ODLUKE O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.
(Predmet)

(1) Proglašava se nastanak stanja prirodne ili druge nesreće na području Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane novim korona virusom (COVID-19), a kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije u Bosni i Hercegovini i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javnozdravstvenu prijetnju.
(2) Sprječavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim korona virusom (COVID-19) je od opšteg interesa za(Bosnu i Hercegovinu.

Član 2.


Iza člana 5. dodaje se novi član 6. koji glasi:


"Član 6.


(Vrijeme primjene)

Nakon prestanka razloga za propisivanje dodatnih uslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijet će odluku o ukidanju zabrane, pojedinačno za svaku od država iz člana 2. stav (1) ove odluke".

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 16/20
17. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!