Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici održanoj 30. januara 2019. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O DOPUNI PRAVILNIKA O PROIZVODIMA OD MLIJEKA I STARTER KULTURAMA


Član 1.


U Pravilniku o proizvodima od mlijeka i starter kulturama ("Službeni glasnik BiH", br. 21/11 i 25/12) u članu 5. iza stava (6) dodaje se stav (7) koji glasi:

"(7) Prilikom stavljanja na tržište konzumnog mlijeka proizvedenog od sirovog mlijeka otkupljenog na području Bosne i Hercegovine, tačka mržnjenja ne smije biti viša od 2% od tačke mržnjenja sirovog mlijeka koja iznosi -0,517°C."

Član 2.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 17/19
30. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!