Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 77. stav (1) tačka a), člana 83. i člana 86. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 94/14 i 47/23), na 144. plenarnoj sjednici održanoj 30. maja 2024. godine donio je


ODLUKU


O IZBORU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Za predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrana je Seada Palavrić.

Član 2.


Za potpredsjednike Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrane su:

1. Valerija Galić

2. Angelika Nuβberger.

Član 3.


Sutkinje iz čl. 1. i 2. ove odluke preuzimaju dužnost predsjednika i potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine počev od 1. juna 2024. godine.

Član 4.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj SU-06-447/24
30. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!