Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 17. tačka (1) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 61. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17 i 88/17), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 19.04.2018. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU SUDIJE U OSNOVNI SUD U GRADIŠCI


I


Za sudiju u Osnovni sud u Gradišci, imenuje se Skakić Dragana.

II


Vijeće je nakon ocjene stručnosti kandidatkinje, sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidata, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u članu 43. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

III


Imenovanа preuzima dužnost 1.5.2018. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa članom 45. stav (3) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Broj 04-07-3-1536-7/2018
19. aprila 2018. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!