Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana  77. Zakona о lijekovima i medicinskim sredstvima  ("Službeni glasnik BiH", br. 58/08) Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. januara do 31. marta 2024. godine ukinute su Dozvole za stavljanje lijekove u promet za sljedeće lijekove

Rb.

Zaštićeni naziv lijeka

Proizvođač (administrativno sjedište)

INN

Oblik lijeka

Doza

Sadržaj originalnog pakovanja

Datum izdavanja rješenja o ukidanju dozvole

Broj  rješenja o ukidanju dozvole za stavljanje lijeka u promet na tržište BiH

1

ATORVOX, Filmom obložena tableta, 40 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

atorvastatin

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta  (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

29.02.2024

04-07.3-2-3644-1/22

2

TRIAPIN, film tableta, 2.5 mg/1 tableta + 2.5 mg/1 tableta

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

felodipin, ramipril

film tableta

2.5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-2659-1/22

3

TRIAPIN, film tableta, 5 mg/1 tableta + 5 mg/1 tableta

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

felodipin, ramipril

film tableta

5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-2658-1/22

4

CIPROMED, Filmom oblozena tableta, 500 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

ciprofloksacin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 prozirni PVC/PVDC//Al blister) u kutiji

01.02.2024

04-07.3-2-12360-1/21

5

TAVANIC, Rastvor za infuziju, 5 mg/1 mL

SANOFI-AVENTIS Groupe

levofloksacin

rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

100 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

26.01.2024

04-07.3-2-3317-1/18

6

TAXOTERE 20 mg/1 ml, Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

docetaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 1 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-7079-1/20

7

TAXOTERE 80 mg/4 ml, Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

docetaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 4 ml koncetrata za rastvor za infuziju, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-7078-1/20

8

ELOXATIN, Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg/1 mL

SANOFI-AVENTIS Groupe

oksaliplatin

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-10110-1/17

9

ELOXATIN, Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg/1 mL

SANOFI-AVENTIS Groupe

oksaliplatin

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 20 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-10111-1/17

10

COBALAMIN, Filmom obložena tableta, 500 µg/1 Tablet

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

mekobalamin

filmom obložena tableta

500 µg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

21.02.2024

04-07.3-2-7504-1/18

11

TORISEL, Koncentrat i razrjedivac za  otopinu za infuziju, 30 mg/bočica

PFIZER LUXEMBOURG SARL

temsirolimus

koncentrat i razrjeđivač za  otopinu za infuziju

30 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa 1,2 ml  koncentrata za otopinu za infuziju i 1 staklena bočica sa 2,2 ml razrjeđivača, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-4031-1/19

12

ENAZIL plus, tableta,10 mg/1 Tablet+ 25 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

29.02.2024

04-07.3-2-7113-1/20

13

BYOL, Filmom oblozena tableta, 5 mg/1 Tablet

LEK farmacevtska družba d.d.

bisoprolol

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

26.01.2024

04-07.3-2-10148-1/19

14

BYOL, Filmom oblozena tableta, 5 mg/1 Tablet

LEK farmacevtska družba d.d.

bisoprolol

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

26.01.2024

04-07.3-2-10148-2/19

15

BYOL, Filmom oblozena tableta, 10 mg/1 Tablet

LEK farmacevtska družba d.d.

bisoprolol

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

26.01.2024

04-07.3-2-10147-1/19

16

BYOL, Filmom oblozena tableta, 10 mg/1 Tablet

LEK farmacevtska družba d.d.

bisoprolol

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

26.01.2024

04-07.3-2-10147-2/19

17

LEGOFER, Oralni rastvor, 800 mg/15 mL

ALKALOID AD Skopje

gvožđe-protein sukcinilat

oralni rastvor

800 mg/15 mL

tamno braon staklena boca, tipa III, zatvorena sa plastičnim zatvaračem sa dozerom PP28S, sa 150 ml oralnog rastvora, u kutiji

01.02.2024

04-07.3-2-4974-1/21

18

DEXILANT, kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 60 mg

TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

dekslansoprazol

kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda

60 mg/1 kapsula

14 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (1 PVC/PE/PCTFE- Al blister sa 14 kapsula), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-2-2574-1/20

19

DEXILANT, kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrda, 30 mg

TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG

dekslansoprazol

kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda

30 mg/1 kapsula

14 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (1 PVC/PE/PCTFE- Al blistera sa 14 kapsula), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-2-2573-1/20

20

KARVEDILOL Labormed

LABORMED-PHARMA S.A.

karvedilol

tableta

6.25 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

21.02.2024

04-07.3-1-215/14

21

KARVEDILOL Labormed

LABORMED-PHARMA S.A.

karvedilol

tableta

6.25 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji

21.02.2024

04-07.3-2-11650-1/19

22

KARVEDILOL Labormed

LABORMED-PHARMA S.A.

karvedilol

tableta

12.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

21.02.2024

04-07.3-2-11651-1/19

23

INFLECTRA, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/1 bočica

PFIZER LUXEMBOURG SARL

infliksimab

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/1 bočica

1 bočica, u kutiji

29.03.2024

04-07.3-2-5460-1/19

24

HEXAXIM

SANOFI PASTEUR

vakcina protiv difterije, hemofilus influence B, pertusisa, poliomijelitisa, tetanusa, hepatitisa B

suspenzija za injekciju

≥ 20 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 25 µg/0.5 mL+ 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL+ 10 µg/0.5 mL+ 12 µg/0.5 mL

10 bočica po 0,5 ml suspenzije za injekciju, u kutiji

08.02.2024

04-07.3-2-11398-1/19

25

CERDELGA

SANOFI-AVENTIS Groupe

eliglustat

kapsula, tvrda

84,4 mg/1 kapsula

56 kapsula (4 PETG/COC.PETG/PCTFE-aluminij blistera sa po 14 kapsula), u kutiji

08.02.2024

04-07.3-2-7282-1/20

26

VAXIGRIP TETRA, 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL, suspenzija za injekciju u  napunjenoj šprici

SANOFI PASTEUR

influenca, inaktivisana, fragmentisani virus ili površinski antigen

suspenzija za injekciju u  napunjenoj šprici

15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL

10 napunjenih staklenih šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju sa priloženom iglom, u kutiji

12.02.2024

04-07.3-2-7793-1/22

27

TARGINACT, 5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta, tableta sa produženim oslobađanjem

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H

nalokson, oksikodon

tableta sa produženim oslobađanjem

5 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta

60 tableta s produženim oslobađanjem (6 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-4396-1/18

28

TARGINACT, 10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta, tableta s produženim  oslobađanjem

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H

nalokson, oksikodon

tableta s produženim  oslobađanjem

10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

60 tableta s produženim oslobađanjem (6 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-4398-1/18

29

TARGINACT, 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta, tableta s produženim  oslobađanjem

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H

nalokson, oksikodon

tableta s produženim  oslobađanjem

20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

60 tableta s produženim oslobađanjem (6 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-4400-1/18

30

TARGINACT, 40 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta, tableta s produženim  oslobađanjem

MUNDIPHARMA GESELLSCHAFT m.b.H

nalokson, oksikodon

tableta s produženim  oslobađanjem

40 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta

60 tableta s produženim oslobađanjem (6 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-4402-1/18

31

NORDITROPIN NORDIFLEX, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 5 mg / 1,5 ml

NOVO NORDISK A/S

somatropin

rastvor za injekciju u napunjenom penu

5 mg/1.5 mL

1 napunjeni pen, u  kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-5706-1/19

32

NORDITROPIN NORDIFLEX, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 10 mg / 1,5 ml

NOVO NORDISK A/S

somatropin

rastvor za injekciju u napunjenom penu

10 mg/1.5 mL

1 napunjeni pen, u  kutiji

22.03.2024

04-07.3-1-5707-1/19

 

 Ukupan broj lijekova kojima je ukinuta dozvola za promet u BIH od 01. januara do 31. marta 2024. god je 32.

Broj 10-02.3-2630/24
23. aprila 2024. godine
Banja Luka


Direktor
Prim. mr. ph. Nataša Grubiša, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!