Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 12. stav (9) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje


OBAVJEŠTENJE


O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "LIVANJSKI IZVORNI SIR" ZAŠTIĆENOM OZNAKOM PORIJEKLA


I.


Podnosilac zahtjeva: Udruženje proizvođača autohtonog livanjskog sira "Cincar", podnijelo je zahtjev za registraciju oznake porijekla prehrambenog proizvoda "Livanjski izvorni sir".

II.


Specifikacija proizvoda objavljuje se na službenoj web-stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine www.fsa.gov.ba.

III.


U skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, obrazloženi prigovor na objavljeni zahtjev iz tačke I. ovog obavještenja može se podnijeti u roku od dva mjeseca računajući od dana objavljivanja sadržaja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH".

IV.


Ovo obavještenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj UP-1-02-2-5-4/19
29. januara 2020. godine
Mostar


Direktor
Dr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!