Međunarodni ugovori, broj 7/20

Na osnovu člana IV.4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 26. februara 2020. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 28. maja 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) 5. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA S VREMENA NA VRIJEME/BOLNICE RS-A (FI 31.243-SERAPIS 2010-0049) (UGOVOR O FINANSIRANJU)


Broj 01,02-21-1-362/20
28. maja 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!