Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Odluke o raspoređivanju sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2019. i 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 70/20) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 70/20), Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, na svojoj 3. sjednici održanoj 15.6.2021. godine, u skladu sa članom 20. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE I ELEKTRIFIKACIJE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENA LICA I POVRATNICI ZA 2019. I 2020. GODINU


Član 1.


U Listi projekata po Javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica, koja je sastavni dio Odluke o izboru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2019. i 2020. godinu, broj: 01-41-1-2164-3/20 od 24.11.2020. godine, mijenja se:

"Pod r. br. 6. Grad Banja Luka "Izgradnja vrtića u naselju Vrbanja", u iznosu od 50.000.00 KM, mijenja se i glasi: Grad Banja Luka "Vanjsko uređenje vrtića u naselju Vrbanja, u iznosu od 50.000,00 KM."

"Pod r. br. 43. Općina Drvar "Rekonstrukcija puta na dionici raskrsnica Vojinovići do kuće Kecmana Želimira", u iznosu od 50.000,00 KM, mijenja se i glasi: Općina Drvar "Rekonstrukcija kanalizacione mreže u urbanom dijelu Općine Drvar, dionica od Titove ulice u dužini od 260 m ka naselju Vrbovac", u iznosu od 50.000,00 KM."

"Pod r. br. 64. Općina Kalinovik "Sanacija lokalnog puta Kalinovik - Golubići - Bukvica", u iznosu od 30.000,00 KM, mijenja se i glasi: Općina Kalinovik "Sanacija lokalnog puta Kalinovik - Golubići - Bukvica", u iznosu od 20.000,00 KM; Općina Kalinovik "Elektrifikacija sela Bukvica - Daganj - Bojići u dužini 800 m niskonaponske mreže", u iznosu od 10.000,00 KM."

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-1310-20/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!