Službeni glasnik BiH, broj 20/21

Na osnovu člana 3.6 stav (2) tačka e), a u vezi s članom 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 31/16 i 41/20), Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik broj 05-1-07-1-379-1/21 od 02.02.2021. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/21) i člana 2. stav (9) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik i Općine Foča (FBiH) broj 05-1-07-1-379-2/21 od 02.02.2021. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/21), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 38. sjednici, održanoj 25.03.2021. godine, donijela


ODLUKU


O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE TRAVNIK, SA STANJEM NA DAN 22.03.2021. GODINE U 24.00 SATA


Član 1.


Ovom Odlukom se utvrđuje broj upisanih birača u Centralni birački spisak zaključno sa podacima na dan 22.03.2021. godine u 24.00 sata za potrebe provođenja prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik, koji će se održati u nedjelju 11.04.2021. godine.

Član 2.


U Centralni birački spisak, zaključno sa podacima na dan 22.03.2021. godine u 24.00 sata, za prijevremene izbore upisano je ukupno 47782 birača i to:

R/Br.

KOD

OPĆINA

REDOVNI

ODSUSTVO/LIČNO

POŠTA

Lokalni izbori 2020.

UKUPNO

1.

091

Travnik

46822

214

746

47782

 Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet-stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

Broj 06-1-07-2-320-16/21
25. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Željko Bakalar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!