Službeni glasnik BiH, broj 2/20

Na osnovu člana 11. i 12. tačka c) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 15. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH", br. 14/05), člana 32. stav (1) tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 52. vanrednoj sjednici, održanoj 27. decembra 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ŠEFA GRUPE ŠTABNOG OSOBLJA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom imenuje se šef grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (u daljem tekstu: Misija obuke EU).

Član 2.
(Šef kontingenta)

Major Josip Lovrić imenuje se za šefa šeste rotacije grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke EU.

Član 3.
(Trajanje mandata)

Šef grupe imenuje se na period trajanja mandata šeste rotacije štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke EU.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-4544-16/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!