Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Na osnovu člana 7. stav (4) Zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 19. 3. 2024. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU TRI ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

1. Za članove Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, imenuju se:

a) Milica Vuković, iz reda srpskog naroda,

b) Željka Marković Sekulić, iz reda hrvatskog naroda,

c) Jazid Bajrić, iz reda ostalih.

2. Članovi Odbora iz tačke 1. ovog rješenja imenuju se na mandatni period od tri godine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 59/24
19. marta 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!