Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 1. stav (1) tačka e) Odluke o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ ("Službeni glasnik BiH", broj 24/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 62. vandrednoj sjednici održanoj 31.01.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE/REZIDENCIJE BIVŠE SFRJ U BERNU NA ADRESI SEMINARSTRASSE 5, 3006 BERN, ŠVICARSKA KONFEDERACIJA (BROJ 59. DODATKA ANEKSA B)


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se zajednička prodaja objekta Ambasade/Rezidencije bivše SFR Jugoslavije u Bernu adresi Seminarstrasse 5, 3006 Bern, Švicarska Konfederacija (broj 59 Dodatka Aneksa B).

Član 2.
(Ugovor o kupoprodaji)

(1) Prihvata se ponuda u ukupnom neto iznosu od 7.780.000,00 švicarskih franaka (CHF), data od strane Republike Srbije, a koju zastupa g. Goran Bradić, ambasador Republike Srbije u Švicarskoj Konfederaciji, kao kupca, za otkup suvlasničkih udjela od preostale četiri države sukcesora, koji će se raspodijeliti između zemalja sukcesora u skladu sa članom 2. stav (3) Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", br. 10/01 i 8/09).

(2) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će izvršiti obaveze po osnovu plaćanja troškova u postupku sklapanja ugovora, kao i iznos ostalih troškova nastalih prometom predmetne nekretnine.

(3) Troškovi iz stava (2) ovog člana će biti plaćeni iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnine koji će se evidentirati na postojećem programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova BiH - "Kupovina objekata za potrebe DKP BiH".

(4) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će preostala sredstva, nakon izmirenja obaveza iz stava (2) ovog člana uplatiti na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Potpisivanje)

Za potpisivanje Kupoprodajnog ugovora za prodaju objekta iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se Boro Bronza, ambasador Bosne i Hercegovine u Švicarskoj Konfederaciji.

Član 4.
(Namjena sredstava)

Preostala sredstva nakon izmirenja obaveza iz člana 2. stav (4) ove Odluke će se evidentirati na postojećem programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 0601680-fond 50, pod nazivom "Kupovina objekata za potrebe DKP BiH" (konto: 8212).

Član 5.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 16/22
31. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!