Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 19.3.2024. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU TRI ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

1. Tri člana Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata:

a) Branka Kovačević, iz reda srpskog naroda,

b) Zdenka Leženić, iz reda hrvatskog naroda,

c) Uma Isić, iz reda ostalih.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 58/24
19. marta 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!