Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 9. decembra 2020. godine, i na 14. sjednici Doma naroda, održanoj 12. januara 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAJEDNIČKI EVROPSKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN AVB-IG-02-BIH-TRA-06, "MEDITERANSKI KORIDOR CVC: BOSNA I HERCEGOVINA - PUTNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM, PODDIONICA I. TARČIN - IVAN"


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, "Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina - putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin - Ivan", potpisanog 28. jula 2020. godine u Luksemburgu i 29. jula 2020. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-2280/20
12. januara 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!