Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2022. GODINE


I


1. Erna Husetić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik - tehnički administrator proizvodnje u Odsjeku za personalizovanje Centra za skladištenje, personalizovanje i transport dokumenata, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 05.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Marin Perić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik - mentor u Odsjeku za provođenje stručne obuke i obuke za nivo I i II Sektora za obuku, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, počev od 15.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Dragan Vasić postavlja se na radno mjesto sanitarni inžinjer u Službi zdravstvene zaštite, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, počev od 18.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Vera Čosić, postavlja se na radno mjesto vaspitač u Službi odgoja/tretmana, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, počev od 25.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Tanja Bjelica, postavlja se na radno mjesto vaspitač u Službi odgoja/tretmana, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, počev od 25.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Željka Kosorić, postavlja se na radno mjesto vaspitač u Službi odgoja/tretmana, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH" počev od 25.04.2022. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-103-5/22
09. maja 2022. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!