Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-606/18 od 17. aprila 2018.godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 47. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE NARODNE REPUBLIKE KINE O VOJNOJ POMOĆI ZA BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Narodne Republike Kine o vojnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu, potpisan 6. decembra 2017.godine u Sarajevu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1770-17/18
10. maja 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!