Međunarodni ugovori, broj 3/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-330/18 od 17. aprila 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 99. vanrednoj sjednici, održanoj 24. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA 5 UZ SPORAZUM O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI (CEFTA 2006)


Član 1.


Ratifikuje se Dodatni protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), potpisan 26. maja 2017. godine u Beogradu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Dodatnog protokola u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1636-2/18
24. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!