Službeni glasnik BiH, broj 23/18

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2016. godini, broj 01-41-6-3797-1/16 od 21.12.2016. godine, Aneksa Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2016. godini, broj 01-41-6-3797-9/16 od 29. 12. 2016. godine, Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina ("Službeni glasnik BiH", br. 51/17) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 10. sjednici održanoj 26. 3. 2018. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU PROJEKATA ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA 2016. GODINU


Član 1.


(1) Članom 3. Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu, sredstva u iznosu od 637.500,00 KM i članom 2. Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina, sredstva u iznosu od 201.007,09 KM raspoređena su za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika. Ukupna sredstva koja se u 2016. godini raspoređuju za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika iznose 838.507,09 KM.

(2) Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavljanje projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba, općine i gradovi u BiH su dostavile projekte u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

Član 2.


(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke raspoređena su za finansiranje prioritetnih projekata elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

(2) Sastavni dio ove odluke je Lista sa odobrenim projektima iz oblasti elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

Član 3.


(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će obavijestiti općine i gradove u BiH, čiji su projekti odabrani, o odabranim projektima, iznosima i namjenama sredstava iz člana 2. ove odluke.

(2) Nakon obavještavanja o dodjeli finansijskih sredstava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH će sa nosiocima implementacije potpisati Sporazum o saradnji, na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava, u skladu sa važećim procedurama.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, u skladu sa važećim procedurama, na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji, vršiti monitoring procesa implementacije projekata.

Član 4.


Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj K-10-41-1-31-4/18
26. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r
Lista odobrenih projekata iz oblasti elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osobaRed.br.

Entitet

Općina/Grad

Mjesna zajednica (MZ)

Selo, zaselak, naselje, ulica

Iznos odobrenih sredstava (KM)

1

RS

Rogatica

Kozići

Radič

49,000.00

2.

RS

Foča

Jeleč

Poljice i Banjine

87,000.00

3.

RS

Novo Goražde

Ustiprača

Zemegresi

147,000.00

4.

RS

Višegrad

Međeđa

Džankići

32,237.00

5.

RS

Višegrad

Međeđa

Džankići – odlaz za Bijeli potok

47,076.00

6.

RS

Višegrad

Prelovo

Velika i Mala Gostilja, Polje

29,310.00

7.

RS

Pale

Kamenica

Kamenica bb

74,900.00

8.

RS

Foča

Kozja Luka

Potkolun - Tatarovići

36,000.00

9.

RS

Foča

Kozja Luka

Rodijelj

10,000.00

10.

RS

Novo Goražde

Oglečeva

Karauzovići

29,500.00

11.

RS

Novo Goražde

Ustiprača

Džuha

96,765.00

12.

RS

Han Pijesak

Podžeplje

Stoborani

34,500.00

13.

RS

Zvornik

Kučič Kula, Jusići i Drinjača

Kučič Kula, Jusići i Drinjača

2,838.00

14.

RS

Brod

Brusnica Velika

Brusnica Velika bb

9,000.00

15.

RS

Brod

Vinska

Vinska bb

10,000.00

16.

RS

Brod

Korače

Korače bb

44,728.09

17.

RS

Derventa

Bijelo Brdo

Bijelo Brdo

67,500.00

18.

FBiH

Mostar

Bijelo Polje

Humilišani

11,820.00

19.

RS

Pelagićevo

Gornja Tramošnica

Kozići

19,333.00

UKUPNO

 

838,507.09

 Sarajevo, 26. 3. 2018. godine


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!