Službeni glasnik BiH, broj 23/18

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2016. godini, broj 01-41-6-3797-1/16 od 21.12.2016. godine, Aneksa Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2016. godini, broj 01-41-6-3797-9/16 od 29. 12. 2016. godine, Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina ("Službeni glasnik BiH", br. 51/17) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 10. sjednici održanoj 26. 3. 2018. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2016. GODINU


Član 1.


(1) Članom 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu, sredstva u iznosu od 1.487.500,00 KM i članom 2. Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015. godina, sredstva u iznosu od 469.016,53 KM raspoređena su za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupna sredstva koja se u 2016. godini raspoređuju za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici iznose 1.956.516,53 KM.

(2) Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, općine i gradovi u BiH su dostavile projekte u svrhu dodjele pomoći iz oblasti saniranja putne infrastrukture, vodosnabdijevanja i kanalizacije i saniranja socijalne infrastrukture.

Član 2.


(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke raspoređena su za finansiranje prioritetnih projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.

(2) Lista projekata po Javnom pozivu za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, koju je odobrila Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, je sastavni dio ove odluke.

Član 3.


(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će obavijestiti općine i gradove u BiH, čiji su projekti odabrani, o odabranim projektima, iznosima i namjenama sredstava iz člana 2. ove odluke.

(2) Nakon obavještavanja o dodjeli finansijskih sredstava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH će sa nosiocima implementacije potpisati Sporazum o saradnji, na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava, u skladu sa važećim procedurama.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, u skladu sa važećim procedurama, na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji, vršiti monitoring procesa implementacije projekata.

Član 4.


Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj K-10-41-1-31-5/18
26. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r.
Lista projekata
po Javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture


R.b.

Broj prijave

Podnosilac prijave

P

Predmet pomoći

Mikrolokalitet

Iznos odobrenih sredstava

1.

197

Bijeljina

S

Izrada fasade na Hramu Svetog Save u Batkoviću i pomoćnim objektima u sklopu istog

Batković

5.000

2.

166

Donji Vakuf

S

Sanacija školske zgrade Hasan Kjafija Pruščak

Prusac

34.000

3.

164

Bileća

S

Unutrašnje uređenje hrama sv. Save u Bileći

Bileća

10.000

4.

93

Ilijaš

S

Obnova i rekonstrukcija parohijskog doma Ilijaš

Ilijaš

10.000

5.

103

Istočna Ilidža

P

Projekat izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije ulice Derokova u naselju Donje Mladice

Donje Mladice

70.000

6.

96

Gradačac

S

Izgradnja društvenog doma u MZ Sibovac

Sibovac

45.000

7.

103

Istočna Ilidža

S

Projekat vanjskog uređenja porte crkve „Petra Sarajevskog“

Vojkovići

8.000

8.

103

Istočna Ilidža

S

Rekonstrukcija dijela fasade na objektu hrama sv. Vasilija Ostroškog Veljine

Dobrinja

8.000

9.

85

Kakanj

VIK

Rekonstrukcija vodovoda u Vukanovićima

Vukanovići

35.000

10.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje 4 nekategorisana puta u MZ Novi Dvorovi

MZ Novi Dvorovi

40.000

11.

284

Istočni Mostar

S

Rekonstrukcija kulturno društvenog doma

Zijemlje

10.000

12.

178

Istočno Novo Sarajevo

S

Izgradnja crkve Sv. Angeline Srpske u MZ Toplik-Tilava

Tilava

20.000

13.

173

Lopare

P

Asfaltiranje puta u MZ Pirkovci-zaseok Tošići

Tošići

49.570

14.

188

Travnik

S

Fasada na župnoj crkvi Sv.Ilije proroka, Korićani

Korićani

10.000

15.

173

Lopare

P

Asfaltiranje u MZ Pirkovci zaseok Vinogradi-Vidakovići

Vidakovići

 

40.500

16.

159

Mrkonjić Grad

S

Unapređenje tehničkih kapaciteta OŠ Branko Ćopić

Područna škola Baljvine

20.000

17.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje ulice Pariške  komune

Ulica Pariške komune

27.000

18.

236

Pale

S

Adaptacija Pravoslavne crkve Uspenja presvete Bogorodice u Mokrom

Mokro

15.000

19.

277

Prijedor

S

Kulturno društveni centar“ Patrijah Pavle“, Rasavci

Rasavci

5.000

20.

59

Ribnik

VIK

Snabdijevanje vodom naselja na platou Manjače

Šajići-Jakovljevići

20.000

21.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Patkovača 495m

MZ Patkovača

15.000

22.

143

Šamac

P

Asfaltiranje puta u MZ Lugovi

Lugovi

50.000

23.

153

Šipovo

S

Adaptacija prostorija za smještaj JU Narodna biblioteka

Šipovo

10.000

24.

63

Tuzla

P

Sanacija puta Kovačica-Trakilovići

Kovačica-Trakilovići

60.000

25.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Balatun

MZ Balatun

15.000

26.

54

Tuzla

S

Obnova crkve u Požarnici

Požarnica

50.000

27.

73

Čajniče

P

Asfaltiranje puta Luke-Borajno

Luke-Borajno

40.000

28.

76

Brod

S

Sanacija ograde i stubova oko kat.groblja

Brod

11.000

29.

212

Brod

S

Poboljšanje uvjeta vjerskog života povratnika kroz unutarnje i vanjsko opremanje rkt crkve Sv.Mihovila Arkanđela Kolibe-Unka

Kolibe

15.000

30.

144

Derventa

S

Pokrivanje muzejsko-galerijskog prostora i biblioteke na Plehanu

Plehan

40.000

31.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Patkovača 322m

MZ Patkovača

12.000

32.

174

Derventa

S

Uređenje sanitarnog čvora i adaptacija ulaza i spavaonica za štićenice ženskog pola u Terapijskoj zajednici „Izvor“ Plehan

Plehan

13.227

33.

145

Derventa

VIK

Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u Kuljenovcima

Kuljenovci

35.000

34.

197

Bijeljina

S

Izgradnja crkve u selu Patkovača

Patkovača

10.000

35.

160

Kotor Varoš

VIK

Proširenje primarne vodovodne mreže Grad-Zabrđe-Podbrđe-Bujde

Grad-Zabrđe-Podbrđe-Bujde

99.973

36.

146

Pelagićevo

P

Rekonstrukcija puta Pelagićevo-D.Tramošnica

Pelagićevo-D.Tramošnica

30.050

37.

141

 

Šamac

S

Izrada i postavljanje zaštitne ograde kod crkve u Hrvatskoj Tišini

Hrvatska Tišina

11.125

 

38.

197

Bijeljina

S

Uređenje ograde oko porte Hrama sv. Apostola Petra i Pavla

Bijeljina

5.000

39.

279

Usora

VIK

Sanacija i dovođenje postojećeg vodozahvata izvorišta „Ularice“

Ularice

20.000

40.

98

Konjic

P

Rekonstrukcija puta Bjelimići-Visočica

Bjelimići-Visočica

70.000

41.

197

Bijeljina

P

Asfaltiranje-presvlačenje ulice Petra Kočića

Ulica Petra Kočića

25.000

42.

223

Sokolac

P

Rekonstrukcija i asfaltiranje dionice regionalnog puta

Kruševci-Išerić Brdo

60.000

43.

71

Han Pijesak

P

Sanacija puta Nelačka-Kape

Nelačka-Kape

44.000

44.

168

Doboj Istok

S

Rekonstrukcija školskog objekta u područnoj školi Stanić Rijeka

Stanić Rijeka

40.000

45.

277

Prijedor

VIK

Vodosnadbjevanje dijela naselja Tukovi-Žeger

Tukovi-Žeger

80.000

46.

107

Novi Grad

VIK

Izgradnja vodovodnog sistema u povratničkim naseljima Blagaj-Japra i Maslovare

Blagaj Japra i Maslovare

45.000

47.

261

Kiseljak

P

Asfaltiranje loklanog puta u mjestu Bilalovac

Bilalovac

42.000

48.

250

Modriča

P

Pristupni put Hladnjače i Sušare

Glavni seoski put Hladnjače i Sušare

37.000

49.

197

Bijeljina

S

Izgradnja dječijeg igrališta u Janji

Janja

50.000

50.

269

Bratunac

VIK

Izgradnja vodovodne mreže u MZ Voljavica

Voljavica

40.000

51.

31

Osmaci

P

Asfaltiranje puta Drvenice-Alempijovača

Drvenice-Alempijovača

80.000

52.

117

Novi Travnik

P

Modernizacija lokalne ceste Sebešić-Ivoši-Zeke

Sebešić-Ivoši- Zeke

61.370

53.

197.

Bijeljina

VIK

Proširenje vodovodne mreže u MZ Čardačine

Čardačine

12.000

54.

29

Čapljina

VIK

Vodosnabdijevanje pitkom vodom naselja Opličići

Opličići

27.000

55.

2

Jablanica

S

Izrada parteradžamije u Sovićima

Sovići

10.000

56.

99

Konjic

S

Urgentna obnova hrama Sv. Vasilija Velikog u Konjicu

Konjic

5.000

57.

112

Rogatica

P

Modernizacija lokalnih puteva na području MZ Stjenice i MZ Mesići

Vrandol-Vragolovi

45.000

58.

225

Mrkonjić Grad

P

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće putne infrastrukture

MZ Baljvine

30.000

59.

283

Berkovići

S

Oslikavanje ikona u hramu sv. Kneza Lazara

Berkovići

10.000

60.

181

Doboj

S

Rekonstrukcija  Hrama sv. Gligorija Čudotvorca

Sjenina Rijeka

15.000

61.

77

Ključ

S

Obnova porušenog hrama „Silaska sv. Duha na Apostole“

Kopjenica

15.000

62.

72

Petrovo

S

Izgradnja Svetosavskog parohijskog doma

Karanovac

13.701.53

63.

268

Orašje

ViK

Prečistač pitke vode na vodocrpilištu „Kostrč“

Kostrč

35.000

64.

23

Čelić

VIK

Obezbjeđenje dodatnih količina pitke vode u MZ Nahvioci i Šibošnica

MZ Nahvioci i Šibošnica

40.000

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

1.956.516,53

 


Sarajevo, 26. 3. 2018. godine


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!