Službeni glasnik BiH, broj 86/17

Na osnovu člana 3.6 stav (2) tačka e), a u vezi sa članom 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Glamoč ("Službeni glasnik BiH", broj 79/17) i člana 2. stav (9) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za načelnika Općine Glamoč ("Službeni glasnik BiH", broj 79/17), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 59. sjednici, održanoj dana 29.11.2017. godine, donijela


ODLUKU


O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA UPISANIH BIRAČA U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE GLAMOČ SA STANJEM NA DAN 27.11.2017. GODINE U 24.00 SATA


Član 1.


(1) Ovom Odlukom utvrđuje se broj upisanih birača u izvode iz Centralnog biračkog spiska za prijevremene izbore za načelnika Općine Glamoč koji će se održati 17.12.2017. godine.

(2) U izvode iz Centralnog biračkog spiska, zaključno sa podacima na dan 27.11.2017. godine u 24.00 sata, upisano je ukupno 4412 birača, od toga:

a) u izvod iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnim biračkim mjestima i biračkom mjestu za glasanje lično, upisan je 4091 birač,

b) u izvod iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine za prijevremene izbore za načelnika Općine Glamoč upisan je 321 birač.

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na internet-stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

Broj 06-1-07-2-1086-70/17
29. novembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!