Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. i člana 24. stav 3. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 55a. st. 2., 3. i 5. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i tačke IX stav 1. Odluke o Generalnom sekretarijatu ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 28. decembra 2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Robert Vidović, imenuje se za vršioca dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, počev od 01.01.2018. godine, a najduže tri mjeseca.

2. Vršilac dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ima sva prava, obaveze i ovlaštenja generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vrijeme obavljanja navedene dužnosti.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 295/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!