Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 2.5 stav (6), a u vezi s članom 2.6a stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 85. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15 i 78/19), Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 7. sjednici, održanoj 11.3.2020., donio


ODLUKU


O IZBORU I STUPANJU NA DUŽNOST I PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Prestaje dužnost članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog isteka mandata:

1. Ahmetu Šantiću, iz bošnjačkog naroda,

2. Suadu Arnautoviću, iz bošnjačkog naroda,

3. Branku Petriću, iz srpskog naroda,

4. Novaku Božičkoviću, iz srpskog naroda.

II.


(1) Za članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine biraju se:

1. Ahmet Šantić, iz bošnjačkog naroda,

2. Suad Amautović, iz bošnjačkog naroda,

3. Vanja Bjelica-Prutina, iz srpskog naroda,

4. Jovan Kalaba, iz srpskog naroda.

(2) Izabrani članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz stava (1) ovog člana stupaju na dužnost danom izbora.

III.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-649/20
11. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!