Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u skladu sa članom 32. st. (2) i (3) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na 5. vanrednoj sjednici, održanoj 17.3.2020. godine, i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 5. vanredne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 05-07-1-857-4/20 od 17.3.2020., Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 5. vanrednoj sjednici, održanoj 17.3.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O POSTUPANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU OSIGURANJA ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA ZAPOSLENIH ZBOG OPASNOSTI OD MOGUĆE POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom utvrđuje se postupanje institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (COVID-19).

(2) Institucije Bosne i Hercegovine dužne su poduzeti sve neophodne mjere u cilju sprečavanja pojave epidemije i posljedica korona virusa (COVID-19).

Član 2.
(Interne procedure za zaštitu zaposlenih)

(1) Institucije Bosne i Hercegovine dužne su propisati interne procedure za zaštitu zaposlenih kojim će se:

a) obezbijediti minimum procesa rada s brojem zaposlenih koji neće ugroziti redovan rad institucije, a naročito institucija u čijoj je nadležnosti zaštita zdravlja i sigurnosti građana;

b) omogućiti zaposlenim koji radne zadatke mogu u potpunosti ili povremeno obavljati na daljinu (od kuće), obavezu da poslove i zadatke obavljaju putem elektronske pošte ili na drugi način;

c) odložiti sva službena putovanja zaposlenih, izuzev putovanja koja se odnose na provođenje mjera za zaštitu života i zdravlja građana Bosne i Hercegovine uzrokovanih korona virusom (COVID-19);

d) predvidjeti obavezu postupanja institucija Bosne i Hercegovine po mjerama koje su donijele entitetske, kantonalne vlasti i vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prema sjedištu institucije, odnosno mjestu obavljanja poslova institucije (filijale ili ispostave u drugom entitetu ili kantonu) koji se odnose na oblast sigurnosti zdravlja i života građana.

(2) Zaposlenim iz stava (1) tačka b) ove odluke pripadaju sva prava iz radnog odnosa, izuzev prava na prijevoz.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 13/20
17. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!