Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 77. stav (1) tačka a), člana 83. i člana 86. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14), na 121. plenarnoj sjednici održanoj 26. maja 2021. godine, donio je


ODLUKU


O IZBORU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Za predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabran je Mato Tadić.

Član 2.


Za potpredsjednike Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrani su:

1. Miodrag Simović

2. Mirsad Ćeman

3. Tudor Pantiru

Član 3.


Sudije iz čl. 1. i 2. ove odluke preuzimaju dužnost predsjednika i potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine počev od 1. juna 2021. godine.

Član 4.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

Broj SU-06-413/21
26. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!