Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 122., a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. oktobra 2018. do 31. decembra 2018. godine izdate su Dozvole za obnovu dozvole u Registaru sljedećih lijekova:

R.b.

Naziv lijeka

Proizvođač

INN

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

ALVODRONIC

PHARMATHEN S.A, Grčka

ibandronska kiselina

film tableta

150 mg/1 tableta

1 film tableta (1 blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1575/18

04.10.2018.

04.09.2023.

2

AMBROSAN

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

ambroksol

tableta

30 mg/1 tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1787/18

26.10.2018.

18.09.2023.

3

AZAX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

azitromicin

film tableta

500 mg/1 tableta

3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-539/18

17.10.2018.

25.07.2023.

4

AZOPT

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

brinzolamid

kapi za oči, suspenzija

10 mg/1 mL

1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2437/18

23.10.2018.

21.10.2023.

5

BETOPTIC S

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

betaksolol

kapi za oči, suspenzija

2.5 mg/1 mL

1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3064/18

30.10.2018.

21.10.2023.

6

CENOMAR

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

moksifloksacin

film tableta

400 mg/1 tableta

7 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister od 7 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2668/18

04.10.2018.

06.10.2023.

7

CENOMAR

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

moksifloksacin

film tableta

400 mg/1 tableta

10 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 5 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2667/18

04.10.2018.

06.10.2023.

8

CENOMAR

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

moksifloksacin

rastvor za infuziju

400 mg/250 mL

1 staklena boca sa 250 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2666/18

04.10.2018.

06.10.2023.

9

CORTEF

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

hidrokortizon

tableta

10 mg/1 tableta

100 tableta u bočici u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3080/18

23.10.2018.

22.12.2023.

10

ENKORTEN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

metenkefalin, tridekaktid

liofilizat za otopinu za injekciju

5 mg/1 viala+ 1 mg/1 viala

6 bočica liofilizata i 6 ampula po 2 ml 0,9 % NaCl kao otopine za rastvaranje, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3474/18

31.10.2018.

18.12.2023.

11

FILEX

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

escitalopram

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2488/18

18.10.2018.

15.09.2023.

12

FILEX

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

escitalopram

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2487/18

18.10.2018.

15.09.2023.

13

FILEX

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

escitalopram

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2489/18

18.10.2018.

15.09.2023.

14

HALAVEN

EWOPHARMA AG, Švajcarska

eribulin

rastvor za injekciju

0,44 mg/1 mL

2 ml rastvora za injekciju (1 staklena bočica od 5 ml sa 2 ml rastvora), u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10265/17

24.10.2018.

01.07.2023.

15

HERBION islandski lišaj

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

gusti ekstrakt islandskog lišaja

sirup

6 mg/1 mL

staklena boca sa 150 ml sirupa i mjernom žličicom u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2963/18

23.10.2018.

04.11.2023.

16

HOLLESTA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

simvastatin

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2597/18

16.10.2018.

10.10.2023.

17

HOLLESTA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

simvastatin

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2614/18

16.10.2018.

10.10.2023.

18

HOLLESTA

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

simvastatin

film tableta

40 mg/1 tableta

30 film tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 15 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2615/18

16.10.2018.

10.10.2023.

19

HUMIRA

ABBVIE INC, Sjedinjene Američke Države

adalimumab

otopina za injekciju

40 mg/0.8 mL

U jednom pakovanju dvije kutije od kojih svaka sadrži: 1 bočicu,1 praznu sterilnu špricu, 1 iglu, 1 adapter za bočicu i 2 alkoholom natopljena jastučića

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1529/18

03.10.2018.

25.11.2023.

20

LAMICTAL

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

lamotrigin

tableta

50 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2136/18

22.10.2018.

22.09.2023.

21

LAMICTAL

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

lamotrigin

tableta

100 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2135/18

22.10.2018.

22.09.2023.

22

LAMICTAL

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

lamotrigin

tableta

25 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2137/18

22.10.2018.

22.09.2023.

23

LEVETIRACETAM ACTAVIS

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

levetiracetam

film tableta

500 mg/1 tableta

20 film tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2728/18

26.10.2018.

10.10.2023.

24

LEVETIRACETAM ACTAVIS

ACTAVIS Group PTC ehf, Island

levetiracetam

film tableta

1000 mg/1 tableta

20 film tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2729/18

26.10.2018.

10.10.2023.

25

LEVETIRACETAM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

levetiracetam

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 Al/Al blistera sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9524/17

17.10.2018.

19.08.2023.

26

LEVETIRACETAM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

levetiracetam

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 Al/Al blistera sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9525/17

17.10.2018.

19.08.2023.

27

LEVETIRACETAM LEK

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

levetiracetam

filmom obložena tableta

1000 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 Al/Al blistera sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9526/17

17.10.2018.

19.08.2023.

28

MAXIDEX

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

deksametazon

kapi za oko, suspenzija

1 mg/1 mL

5 ml kapi za oči, suspenzije

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3058/18

29.10.2018.

21.10.2023.

29

MAXIDEX

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

deksametazon

mast za oči

1 mg/1 g

tuba sa 3,5 g masti za oči u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3057/18

29.10.2018.

21.10.2023.

30

MAXIRINO

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

ksilometazolin

sprej za nos, otopina

0.5 mg/1 mL

staklena bočica sa odmjernim sistemom za raspršivanje, sa 10 mL otopine, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4388/18

30.10.2018.

26.11.2023.

31

MAXIRINO

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

ksilometazolin

sprej za nos, otopina

1 mg/1 mL

staklena bočica sa odmjernim sistemom za raspršivanje, sa 10 mL otopine, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4389/18

30.10.2018.

26.11.2023.

32

MAXITROL

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

deksametazon, neomicin, polimiksin B

kapi za oko, suspenzija

1 mg/1 mL+ 3500 i.j./1 mL+ 6000 i.j./1 mL

5 ml kapi za oči, suspenzije

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3059/18

30.10.2018.

21.10.2023.

33

MAXITROL

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

deksametazon, neomicin, polimiksin B

mast za oči

1 mg/1 g+ 3500 i.j./1 g+ 6000 i.j./1 g

3,5 g masti za oči

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3060/18

30.10.2018.

21.10.2023.

34

MEZYM 10000

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

pankreatin

želučanootporna tableta

80 mg/1 tableta - 111,11 mg/1 tableta

10 želučanootpornih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2638/18

24.10.2018.

09.10.2023.

35

MEZYM 10000

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

pankreatin

želučanootporna tableta

80 mg/1 tableta - 111,11 mg/1 tableta

20 želučanootpornih tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2637/18

24.10.2018.

09.10.2023.

36

MEZYM 20000

BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka

pankreatin

želučanootporna tableta

160 mg/1 tableta - 222,22 mg/1 tableta

20 želučanootpornih tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2636/18

24.10.2018.

09.10.2023.

37

MYCOCUR

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

terbinafin

krema

10 mg/1 g

15 g kreme u Al tubi sa HDPE zatvaračem sa navojem, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2019/18

17.10.2018.

18.09.2023.

38

MYCOCUR

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

terbinafin

tableta

250 mg/1 tableta

14 tableta (1 PVC-PE-PVDC-Al blister sa 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2020/18

17.10.2018.

18.09.2023.

39

NITROLINGUAL sprej

G.POHL BOSKAMP GmbH & Co.KG, Njemačka

gliceril trinitrat

sublingvalni sprej, rastvor

0.4 mg/1 doza

1 bočica sa 200 doza u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4116/18

29.10.2018.

21.11.2023.

40

OCTAGAM

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

imunoglobulin, normalni humani za intravaskularnu primjenu

rastvor za infuziju

50 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 50 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3319/18

18.10.2018.

02.11.2023.

41

OCTAGAM

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

imunoglobulin, normalni humani za intravaskularnu primjenu

rastvor za infuziju

50 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 100 ml rastvora za infuziju

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3320/18

18.10.2018.

02.11.2023.

42

OCTAGAM

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

imunoglobulin, normalni humani za intravaskularnu primjenu

rastvor za infuziju

50 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 200 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3321/18

18.10.2018.

02.11.2023.

43

OCTAPLEX 500 IU

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

faktor koagulacije II, humani, faktor koagulacije IX, faktor koagulacije VII, humani, faktor koagulacije X, humani, protein c, protein s

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

< 25 i.j./1 mL+ 9 i.j./1 mL - 24 i.j./1 mL+ 18 i.j./1 mL - 30 i.j./1 mL+ 13 i.j./1 mL - 31 i.j./1 mL+ 12 i.j./1 mL - 32 i.j./1 mL+ 14 i.j./1 mL - 38 i.j./1 mL

1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 set za prijenos Mix2Vial

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2647/18

05.10.2018.

08.10.2023.

44

PAMITOR

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

pamidronska kiselina

koncentrat za rastvor za infuziju

15 mg/1 mL

1 ampula sa 2 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1451/18

15.10.2018.

29.08.2023.

45

PAMITOR

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

pamidronska kiselina

koncentrat za rastvor za infuziju

15 mg/1 mL

1 ampula sa 4 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1452/18

15.10.2018.

29.08.2023.

46

PAMITOR

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

pamidronska kiselina

koncentrat za rastvor za infuziju

15 mg/1 mL

polietilenska ampula sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju, kutija sa ampulom, 1ampula sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1453/18

15.10.2018.

29.08.2023.

47

RANIBOS

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ranitidin

film tableta

150 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Alu/Alu blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2011/18

30.10.2018.

22.09.2023.

48

RANIBOS

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ranitidin

film tableta

300 mg/1 tableta

10 film tableta (1 Alu/Alu bister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2012/18

30.10.2018.

22.09.2023.

49

RANISAN

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

ranitidin

film tableta

150 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1808/18

08.10.2018.

18.09.2023.

50

RANISAN

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

ranitidin

film tableta

150 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1810/18

08.10.2018.

18.09.2023.

51

ROJAZOL 20 mg/g krema

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d, Hrvatska

mikonazol

krema

20 mg/1 g

20 g krema

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1744/18

04.10.2018.

18.09.2023.

52

ROJAZOL 200 mg vagitoriji

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d, Hrvatska

mikonazol

vagitorija

200 mg/1 vagitorija

7 vagitorija, 1 Al/PE strip, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1737/18

05.10.2018.

18.09.2023.

53

TEGRETOL

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

karbamazepin

tableta

200 mg/1 tableta

50 tableta (5 PVC/PE/PVdC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3063/18

26.10.2018.

24.10.2023.

54

TEGRETOL CR

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

karbamazepin

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

400 mg/1 tableta

30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem (3 PVC/PE/PVDC/Al blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3062/18

26.10.2018.

24.10.2023.

55

TIOPENTAL ROTEXMEDICA

ROTEXMEDICA GmbH, Njemačka

tiopental

prašak za rastvor za injekciju

1 g/1 viala

50 staklenih bočica sa 1 g praška za rastvor za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9941/17

31.10.2018.

16.06.2023.

56

TIZAX

PHARMAS d.o.o. Beograd, Srbija

tizanidin

tableta

4 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1771/18

26.10.2018.

12.09.2023.

57

XGEVA

AMGEN (Europe) GmbH, Švajcarska

denosumab

rastvor za injekciju

120 mg/1.7 mL

1 bočica sa 1,7 mL rastvora za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6864/17

30.10.2018.

06.03.2023.

58

ALUVIA

ABBVIE INC, Sjedinjene Američke Države

lopinavir, ritonavir

film tableta

200 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

120 filmom obložena tableta (1 HDPE bočica po 120 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1907/18

12.11.2018.

19.12.2023.

59

AREMED

REMEDICA Ltd, Kipar

anastrozol

film tableta

1 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2733/18

13.11.2018.

10.10.2023.

60

ASA ZADA

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

acetilsalicilna kiselina

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/AI - blistera po 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-3343/18

22.11.2018.

15.09.2023.

61

BEPANTHEN Plus

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

dekspantenol, hlorheksidin

krema

50 mg/1 g+ < 5 mg/1 g

30 g kreme Al - tubi, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1819/18

08.11.2018.

12.09.2023.

62

BETAFERON

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

interferon beta-1b, rekombinantni

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

0.25 mg/1 mL

15 bočica praška + 15 šprica sa iglom po 2,25 mL rastvarača

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4123/18

30.11.2018.

19.11.2023.

63

CIPRINOL

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

ciprofloksacin

otopina za infuziju

200 mg/100 mL

1 staklena bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4016/18

12.11.2018.

21.11.2023.

64

DILATREND

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

karvedilol

tableta

25 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al blister po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3161/18

06.11.2018.

24.10.2023.

65

DILATREND

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

karvedilol

tableta

12.5 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3160/18

06.11.2018.

24.10.2023.

66

DILATREND

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

karvedilol

tableta

6.25 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3134/18

06.11.2018.

24.10.2023.

67

DUTASTERID Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

dutasterid

kapsula, meka

0.5 mg/1 kapsula

30 kapsula, mekih (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1658/18

12.11.2018.

04.09.2023.

68

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obložene tablete (6 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2251/18

29.11.2018.

26.09.2023.

69

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2249/18

29.11.2018.

26.09.2023.

70

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2252/18

29.11.2018.

26.09.2023.

71

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2250/18

29.11.2018.

26.09.2023.

72

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2255/18

29.11.2018.

26.09.2023.

73

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2256/18

29.11.2018.

26.09.2023.

74

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2254/18

29.11.2018.

26.09.2023.

75

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2253/18

29.11.2018.

26.09.2023.

76

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 AI/AI blistera po 10 tableta) kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2258/18

29.11.2018.

26.09.2023.

77

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2257/18

29.11.2018.

26.09.2023.

78

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

SZU/Rp - Lijek se upotrebljava u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno se izdaje na recept uz napomenu, na receptu, da se radi o nastavku bolnickog lijecenja

04-07.3-2-2259/18

29.11.2018.

26.09.2023.

79

ECANSYA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kapecitabin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

SZU/Rp - Lijek se upotrebljava u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno se izdaje na recept uz napomenu, na receptu, da se radi o nastavku bolnickog lijecenja

04-07.3-2-2260/18

29.11.2018.

26.09.2023.

80

FANHDI 1000 IU

INSTITUTO GRIFOLS S.A, Španija

faktor koagulacije VIII, humani

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1000 i.j./10 mL

1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9175/17

28.11.2018.

20.05.2023.

81

FANHDI 250 IU

INSTITUTO GRIFOLS S.A, Španija

faktor koagulacije VIII, humani

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

250 i.j./10 mL

1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igla), u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9173/17

28.11.2018.

20.05.2023.

82

FANHDI 500 IU

INSTITUTO GRIFOLS S.A, Španija

faktor koagulacije VIII, humani

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

500 i.j./10 mL

1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9174/17

28.11.2018.

20.05.2023.

83

FENISTIL 1mg/mL oralne kapi

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

dimetinden

oralne kapi, otopina

1 mg/1 mL

20 mL oralnih kapi, otopine (1 bočica sa 20 mL otopine) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4475/18

15.11.2018.

22.12.2023.

84

IRUMED

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

lizinopril

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1734/18

23.11.2018.

10.10.2023.

85

IRUMED

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

lizinopril

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1735/18

23.11.2018.

10.10.2023.

86

IRUMED

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

lizinopril

tableta

20 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1736/18

23.11.2018.

10.10.2023.

87

LAMAL

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

lamotrigin

tableta

25 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5058/18

13.11.2018.

22.12.2023.

88

LAMAL

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

lamotrigin

tableta

50 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5056/18

13.11.2018.

22.12.2025

89

LAMAL

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

lamotrigin

tableta

100 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5059/18

13.11.2018.

23.12.2023.

90

LAMAL

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

lamotrigin

tableta

200 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5057/18

13.11.2018.

22.12.2023.

91

LODIX

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

furosemid

tableta

40 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/AI blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3139/18

20.11.2018.

24.10.2023.

92

LORISTA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

losartan

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10080/17

12.11.2018.

30.06.2023.

93

LORISTA

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

losartan

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC// Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10039/17

12.11.2018.

30.06.2023.

94

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

pregabalin

kapsula, tvrda

300 mg/1 kapsula

56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3106/18

28.11.2018.

24.10.2023.

95

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

pregabalin

kapsula, tvrda

150 mg/1 kapsula

56 kapsula, tvrda (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3083/18

28.11.2018.

24.10.2023.

96

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

pregabalin

kapsula, tvrda

75 mg/1 kapsula

56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3082/18

28.11.2018.

24.10.2023.

97

LYRICA

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

pregabalin

kapsula, tvrda

25 mg/1 kapsula

56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3105/18

28.11.2018.

24.10.2023.

98

LYSOBACT Spray sa aromom anisa

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

cetilpiridin, lizozim

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 1.5 mg/1 mL

smeđa staklena bočica (30 mL) sa pumpicom za raspršivanje i zaštitnom kapicom i aplikatorom za sprej raspršivač, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1586/18

22.11.2018.

03.09.2023.

99

LYSOBACT Sprey sa aromom peperminta

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

cetilpiridin, lizozim

sprej za usnu sluznicu, otopina

20 mg/1 mL+ 1.5 mg/1 mL

smeđa staklena bočica (30 mL) sa pumpicom za raspršivanje i zaštitnom kapicom i apliakatorom za sprej raspršivač, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1587/18

22.11.2018.

03.09.2023.

100

MELOX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

meloksikam

otopina za injekciju

15 mg/1.5 mL

3 staklene ampule sa 1,5 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5122/18

29.11.2018.

22.12.2023.

101

METRONIDAZOL Fresenius

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

metronidazol

otopina za infuziju

500 mg/100 mL

10 bočica po 100 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3097/18

28.11.2018.

02.12.2023.

102

OSPAMOX DT 1000 mg

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amoksicilin

tableta za oralnu suspenziju

1000 mg/1 tableta

14 tableta za oralnu suspenziju (2 ALU/PVC/PVDC-blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10150/17

28.11.2018.

22.09.2023.

103

PRILENAP

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

20 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4197/18

01.11.2018.

25.11.2023.

104

PRILENAP

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al /PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4196/18

01.11.2018.

25.11.2023.

105

PRILENAP

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4195/18

01.11.2018.

26.03.2024

106

PROPOFOL 1% Fresenius

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

propofol

emulzija za injekciju/ infuziju

10 mg/1 mL

10 staklenih bočica od 50 ml emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3099/18

23.11.2018.

02.12.2023.

107

PROPOFOL 1% Fresenius

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

propofol

emulzija za injekciju/ infuziju

10 mg/1 mL

10 staklenih bočica od 100 ml emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3098/18

23.11.2018.

02.12.2023.

108

PROPOFOL Fresenius 1%

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

propofol

emulzija za injekciju/ infuziju

10 mg/1 mL

1 staklena ampula s 20 ml emulzije za injekciju/infuziju, 5 ampula u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-3100/18

23.11.2018.

02.12.2023.

109

REMICADE

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

infliksimab

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/1 viala

1 staklena bočica sa 100 mg praška za koncentrat za rastvor za infuziju u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4506/18

26.11.2018.

02.12.2023.

110

REUKAP

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

efedrin

kapi za nos, otopina

10 mg/1 mL

bočica sa 9 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4517/18

30.11.2018.

04.12.2023.

111

REUKAP

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

efedrin

kapi za nos, otopina

5 mg/1 mL

Bočica od 9 ml kapi za nos, otopine, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4518/18

30.11.2018.

04.12.2023.

112

RIBOMUSTIN

ASTELLAS PHARMA D.O.O.

bendamustin

prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

25 mg/1 viala

5 bočica po 25 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9503/17

30.11.2018.

27.05.2023.

113

RIBOMUSTIN

ASTELLAS PHARMA D.O.O.

bendamustin

prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

100 mg/1 viala

5 staklenih bočica po 100 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9504/17

30.11.2018.

27.05.2023.

114

RISSAR

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

risperidon

film tableta

2 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-298/18

23.11.2018.

21.07.2023.

115

RISSAR

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

risperidon

film tableta

3 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-299/18

23.11.2018.

21.07.2023.

116

SANDOSTATIN LAR

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

oktreotid

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

10 mg/1 viala

1 staklena bočica sa 10 mg praška i 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, 1 adapter za bočicu i 1 sigurnosna igla za injekciju u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4103/18

14.11.2018.

21.11.2023.

117

SANDOSTATIN LAR

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

oktreotid

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

20 mg/1 viala

1 bočica sa 20 mg praška, 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapterom za bočicu i sigurnosna igla za injekciju u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4104/18

14.11.2018.

21.11.2023.

118

SANDOSTATIN LAR

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

oktreotid

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

30 mg/1 viala

1 staklena bočica sa 30 mg praška i 1 napunjena šprica sa 2 ml tečnosti za pripremu suspenzije, adapterom za bočicu i sigurnosna igla za injekciju u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4105/18

14.11.2018.

21.11.2023.

119

SUMATRIPTAN SLAVIAMED

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, Srbija

sumatriptan

tableta

50 mg/1 tableta

2 tablete (1 Al/poliamid/PVC blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1745/18

29.11.2018.

11.09.2023.

120

TOBREX

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tobramicin

mast za oči

3 mg/1 g

3,5 g masti za oči u tubi u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2436/18

12.11.2018.

21.10.2023.

121

TOBREX

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tobramicin

kapi za oko, otopina

3 mg/1 mL

bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2435/18

12.11.2018.

21.10.2023.

122

TOPIRIN

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

acetilsalicilna kiselina, kofein, paracetamol

tableta

250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC-Al blistera), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1718/18

01.11.2018.

11.08.2023.

123

TOPIRIN

ZADA Pharmaceuticals d.o.o, Bosna i Hercegovina

acetilsalicilna kiselina, kofein, paracetamol

tableta

250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1719/18

01.11.2018.

11.08.2023.

124

VIGAMOX

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

moksifloksacin

kapi za oko, otopina

5 mg/1 mL

LDPE-polietilenska bočica od 5 ml kapi u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4106/18

27.11.2018.

19.11.2023.

125

VITAMIN C ALKALOID

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

askorbinska kiselina

tableta

500 mg/1 tableta

250 tableta (25 strip (Al/PE printana folija) po 10 tableta u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2599/18

12.11.2018.

10.10.2023.

126

XANAX

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

alprazolam

tableta

0.25 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4097/18

16.11.2018.

02.12.2023.

127

XANAX

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

alprazolam

tableta

0.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blister po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4098/18

16.11.2018.

02.12.2023.

128

ZYMBAKTAR

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

klaritromicin

film tableta

500 mg/1 tableta

14 film tableta (2 PVC/PVDC/-Al blistera po 7 tableta)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4192/18

30.11.2018.

21.11.2023.

129

AKSEF

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

cefuroksim

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (1 bijeli neprozirni PVC-TE-PVDC/Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4224/18

24.12.2018.

21.11.2023.

130

ALVOLAMID T

PHARMATHEN S.A, Grčka

levofloksacin

film tableta

250 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3553/18

06.12.2018.

10.11.2023.

131

ALVOLAMID T

PHARMATHEN S.A, Grčka

levofloksacin

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PE/PVDC-Al blister.) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3473/18

06.12.2018.

10.11.2023.

132

AMLODIPIN Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

amlodipin

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5896/18

10.12.2018.

22.01.2024

133

AMYZOL

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amitriptilin

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

100 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al - blistera po 25 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-589/18

28.12.2018.

24.10.2023.

134

AMYZOL

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

amitriptilin

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-590/18

28.12.2018.

24.10.2023.

135

ANALGIN

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

metamizol-natrijum

rastvor za injekciju

2,5 g/5 mL

50 staklenih ampula sa 5 ml rastvora za injekciju (10 Al/PVC uložaka po 5 ampula), u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5063/18

18.12.2018.

22.12.2023.

136

ANALGIN

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

metamizol-natrijum

rastvor za injekciju

1 g/2 mL

50 staklenih ampula sa 2 ml rastvora za injekciju (10 Al/PVC uložaka po 5 ampula), u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-5055/18

18.12.2018.

22.12.2023.

137

ANALGIN

ALKALOID AD Skopje, Makedonija

metamizol-natrijum

tableta

500 mg/1 tableta

10 tableta (1 Al/PVC blister po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5062/18

17.12.2018.

22.12.2023.

138

ANGAL Limun

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

hlorheksidin, lidokain

komprimirana pastila

5 mg/1 pastila+ 1 mg/1 pastila

24 komprimirane pastile (2 AI/PVC/PCTFE blistera po 14 pastila), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-588/18

06.12.2018.

31.10.2023.

139

ANGELIQ

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

drospirenon, estradiol

film tableta

1 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta

28 film tableta (1 blister sa 28 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4165/18

06.12.2018.

21.11.2023.

140

CARDIOPROL

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

bisoprolol

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2679/18

18.12.2018.

23.10.2023.

141

CEPHABOS

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

cefaleksin

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 8 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4101/18

07.12.2018.

19.11.2023.

142

CHOLIPAM

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

simvastatin

film tableta

10 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC/PVDC/Alblistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4386/18

04.12.2018.

25.11.2023.

143

CHOLIPAM

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

simvastatin

film tableta

20 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC/PVDC/AL blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4385/18

04.12.2018.

25.11.2023.

144

CHOLIPAM

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

simvastatin

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4384/18

04.12.2018.

25.11.2023.

145

CHOLIPAM

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

simvastatin

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4383/18

04.12.2018.

25.11.2023.

146

CORNELIN

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

lerkanidipin

film tableta

10 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4949/18

19.12.2018.

17.12.2023.

147

CORNELIN

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

lerkanidipin

film tableta

20 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4950/18

19.12.2018.

17.12.2023.

148

DIPROGENTA

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

betametazon, gentamicin

krema

0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g

15 g kreme u Al - tubi, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5001/18

10.12.2018.

22.12.2023.

149

DIPROGENTA

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

betametazon, gentamicin

mast

0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g

15 g masti u Al - tubi, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5002/18

10.12.2018.

22.12.2023.

150

DOLOKAIN gel

JADRAN - Galenski laboratorij d.d, Hrvatska

lidokain

gel

20 mg/1 g

25 g gela u aluminijskoj tubi I aplikator u zaštitnoj vrećici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2198/18

03.12.2018.

22.09.2023.

151

DYMISTA

MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH, Švajcarska

azelastin, flutikazon

sprej za nos, suspenzija

125 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza

1 staklena bočica zapremine 10 ml sa 4 ml (6,4 g) spreja za nos, suspenzije u kutiji (najmanje 28 doza spreja)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4690/18

05.12.2018.

05.12.2023.

152

DYMISTA

MEDA PHARMACEUTICALS Switzerland GmbH, Švajcarska

azelastin, flutikazon

sprej za nos, suspenzija

125 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza

1 staklena bočica zapremine 25 ml sa 17 ml (23 g) spreja za nos, suspenzije u kutiji (najmanje 120 doza spreja)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4689/18

05.12.2018.

05.12.2023.

153

ERACID

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

klaritromicin

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

14 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2907/18

21.12.2018.

23.10.2023.

154

ERACID

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

klaritromicin

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

14 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 7 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2938/18

21.12.2018.

23.10.2023.

155

ETOL FORT

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

etodolak

film tableta

400 mg/1 tableta

14 film tableta (1 PVC/Al - blister sa 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10403/17

10.12.2018.

04.07.2023.

156

FENIX

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

pantoprazol

želučanootporna tableta

40 mg/1 tableta

14 želučanootpornih tableta u staklenoj bočici sa PE - zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4529/18

25.12.2018.

04.12.2023.

157

FENIX

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

pantoprazol

želučanootporna tableta

20 mg/1 tableta

28 želučanootpornih tableta u staklenoj bočici sa PE - zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4528/18

25.12.2018.

04.12.2023.

158

IBEROGAST

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

tečni ekstrakt cvijeta kamilice, tečni ekstrakt gorke ognjice, tečni ekstrakt herbe rosopasa, tečni ekstrakt korijena anđelike, tečni ekstrakt korijena sladića, tečni ekstrakt lista matičnjaka, tečni ekstrakt lista pitome nane, tečni ekstrakt ploda kima, tečni ekstrakt ploda sikavice

oralne kapi, otopina

15 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 20 ml/100 mL+ 5 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL

20 ml oralnih kapi,otopine

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-5558/18

25.12.2018.

09.01.2024

159

IRBENIDA

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

irbesartan

film tableta

300 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4742/18

06.12.2018.

08.12.2023.

160

IRBENIDA

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

irbesartan

film tableta

150 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4740/18

06.12.2018.

08.12.2023.

161

IRBENIDA H

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid, irbesartan

film tableta

150 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5166/18

26.12.2018.

29.12.2023.

162

IRBENIDA HL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

hidrohlorotiazid, irbesartan

film tableta

300 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5167/18

26.12.2018.

29.12.2023.

163

ISOPTO TEARS

ALCON PHARMACEUTICALS LTD, Švajcarska

hipromeloza

kapi za oko, otopina

5 mg/1 mL

LDPE bočica sa 15 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3061/18

07.12.2018.

21.10.2023.

164

KAMIREN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

doksazosin

tableta

2 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4014/18

17.12.2018.

20.11.2023.

165

KAMIREN

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

doksazosin

tableta

4 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4015/18

17.12.2018.

20.11.2023.

166

KVENTIAX

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kvetiapin

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4007/18

27.12.2018.

21.12.2023.

167

KVENTIAX

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kvetiapin

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blister po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4008/18

27.12.2018.

21.12.2023.

168

KVENTIAX

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kvetiapin

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4009/18

27.12.2018.

21.12.2023.

169

KVENTIAX

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kvetiapin

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4010/18

27.12.2018.

21.12.2023.

170

KVENTIAX

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

kvetiapin

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4011/18

27.12.2018.

21.12.2023.

171

LINCOCIN

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

linkomicin

otopina za injekciju

300 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4161/18

06.12.2018.

02.12.2023.

172

LORATADIN Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

loratadin

sirup

5 mg/5 mL

120 ml sirupa u tamnoj staklenoj bočici sa kašičicom za doziranje, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5891/18

12.12.2018.

22.01.2024

173

MAXFLU

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

askorbinska kiselina, paracetamol, pseudoefedrin

šumeća tableta

500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta

10 šumećih tableta (1 fiola), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2321/18

11.12.2018.

02.10.2023.

174

MIDOL PROTECT

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

acetilsalicilna kiselina

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4741/18

31.12.2018.

10.12.2023.

175

MONOSAN

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

izosorbid mononitrat

tableta

20 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1868/18

05.12.2018.

18.09.2023.

176

MONOSAN

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

izosorbid mononitrat

tableta

40 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1869/18

05.12.2018.

18.09.2023.

177

OLICARD Retard

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

izosorbid mononitrat

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

40 mg/1 kapsula

50 kapsula sa produženim oslobađanjem (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4759/18

31.12.2018.

10.12.2023.

178

OLICARD Retard

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

izosorbid mononitrat

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

60 mg/1 kapsula

50 kapsula sa produženim oslobađanjem (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4758/18

31.12.2018.

10.12.2023.

179

OPTIRAY 300

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca po 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9597/17

20.12.2018.

30.05.2023.

180

OPTIRAY 300

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9598/17

20.12.2018.

30.05.2023.

181

OPTIRAY 300

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9599/17

20.12.2018.

30.05.2023.

182

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9600/17

20.12.2018.

30.05.2023.

183

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9601/17

20.12.2018.

30.05.2023.

184

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9602/17

20.12.2018.

30.05.2023.

185

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

5 staklenih boca sa 500 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9603/17

20.12.2018.

30.05.2023.

186

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 napunjenih injekcionih šprica sa adapterom sa 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9604/17

20.12.2018.

30.05.2023.

187

OPTIRAY 350

GUERBET, Francuska

joversol

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 napunjenih injekcionih šprica sa adapterom sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9605/17

20.12.2018.

30.05.2023.

188

Paclitaxel Pliva 6 mg/mL

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

paklitaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

30 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1608/18

04.12.2018.

29.08.2023.

189

Paclitaxel Pliva 6 mg/ml

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

paklitaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/16.7 mL

1 staklena bočica sa 16,7 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1609/18

04.12.2018.

29.08.2023.

190

Paclitaxel Pliva 6 mg/mL

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

paklitaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

150 mg/25 mL

1 staklena bočica sa 25 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1610/18

04.12.2018.

29.08.2023.

191

Paclitaxel Pliva 6 mg/mL

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

paklitaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

300 mg/50 mL

1 staklena bočica sa 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1611/18

04.12.2018.

29.08.2023.

192

PRENEWEL

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

indapamid, perindopril

tableta

2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4012/18

21.12.2018.

21.12.2023.

193

PRENEWEL

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

indapamid, perindopril

tableta

4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4013/18

21.12.2018.

21.12.2023.

194

PREPIDIL

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

dinoproston

gel za cerviks

0.5 mg/3 g

1 aplikator (plastična šprica sa nastavkom za primjenu) sa 3 g (2,5 ml) gela za cerviks u zaštitnom spremniku, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-9580/17

25.12.2018.

06.06.2023.

195

PRILENAP H

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

20 tableta (2 OPA/AL/PVC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4376/18

17.12.2018.

24.02.2024

196

PRILENAP H

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4375/18

17.12.2018.

26.11.2023.

197

PRILENAP HL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 OPA/AL/PVC-Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4374/18

17.12.2018.

24.02.2024

198

PRILENAP HL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al /PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4373/18

17.12.2018.

26.11.2023.

199

PROLAX čepići za djecu

JADRAN - Galenski laboratorij d.d, Hrvatska

glicerol

čepić

1.375 g/1 supozitorija

10 čepića (2 AI/ folije (strip pakovanja) sa po 5 čepića) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-3182/18

04.12.2018.

24.10.2023.

200

PROLAX čepići za odrasle

JADRAN - Galenski laboratorij d.d, Hrvatska

glicerol

čepić

2.25 g/1 supozitorija

10 čepića (2 AI/ folije (strip pakovanja) sa po 5 čepića) u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-3183/18

04.12.2018.

24.10.2023.

201

PROPANORM

PRO.MED.CS Praha a.s, Češka Republika

propafenon

film tableta

150 mg/1 tableta

50 film tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1788/18

24.12.2018.

18.09.2023.

202

PULCET

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

7 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-387/18

14.12.2018.

22.07.2023.

203

RANITIDIN Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

ranitidin

film tableta

150 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC-PVDC/Al folija-blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5893/18

10.12.2018.

22.01.2024

204

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

supozitorija

500 mg/1 supozitorija

10 supozitorija (2 PVC/PE blister folije po 5 supozitorija), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4807/18

21.12.2018.

16.12.2023.

205

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

supozitorija

500 mg/1 supozitorija

30 supozitorija (5 PVC/PE blister folija po 6 supozitorija), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4808/18

21.12.2018.

16.12.2023.

206

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

gastrorezistentne granule

500 mg/1 kesica

100 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2034/18

21.12.2018.

19.09.2023.

207

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

gastrorezistentne granule

1000 mg/1 kesica

50 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2035/18

21.12.2018.

19.09.2023.

208

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

gastrorezistentne granule

1000 mg/1 kesica

100 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2031/18

21.12.2018.

19.09.2023.

209

SALOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

mesalazin

rektalna suspenzija

4 g/60 mL

7 klizmi po 60 ml rektalne suspenzije u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4809/18

19.12.2018.

16.12.2023.

210

TAMOSIN

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tamsulosin

kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda

0.4 mg/1 kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem (2 AL/PVC/PVDC blistera po 15 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4573/18

17.12.2018.

22.12.2023.

211

TARKA

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

trandolapril, verapamil

tableta s prilagođenim oslobađanjem

180 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta

28 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4942/18

20.12.2018.

19.12.2023.

212

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

ramipril

tableta

2.5 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1829/18

27.12.2018.

23.10.2023.

213

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

ramipril

tableta

5 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1830/18

27.12.2018.

23.10.2023.

214

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

ramipril

tableta

10 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1831/18

27.12.2018.

23.10.2023.

215

TRITACE

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

ramipril

tableta

1.25 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1828/18

27.12.2018.

23.10.2023.

216

URSOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

ursodeoksiholna kiselina

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

50 kapsula tvrdih (2 Alu/PVC blistera po 25 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4805/18

18.12.2018.

16.12.2023.

217

URSOFALK

EWOPHARMA AG, Švajcarska

ursodeoksiholna kiselina

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

100 kapsula, tvrdih (4 Alu/PVC blistera po 25 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4806/18

18.12.2018.

16.12.2023.

218

VAZOTAL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

amlodipin

tableta

5 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4381/18

11.12.2018.

24.02.2024

219

VAZOTAL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

amlodipin

tableta

10 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4380/18

11.12.2018.

24.02.2024

220

VAZOTAL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

amlodipin

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4378/18

11.12.2018.

26.11.2023.

221

VAZOTAL

HEMOFARM d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

amlodipin

tableta

5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4379/18

11.12.2018.

26.11.2023.

222

VERAPAMIL Replek Farm

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Makedonija

verapamil

obložena tableta

80 mg/1 tableta

50 obloženih tableta (5 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5892/18

28.12.2018.

22.01.2024

223

WELLBUTRIN XR

WELLCOME LIMITED, Velika Britanija

bupropion

tableta s prilagođenim oslobađanjem

150 mg/1 tableta

30 tableta s prilagođenim oslobađanjem (1 bijela neprozirna HDPE bočica), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4975/18

21.12.2018.

19.12.2023.

224

YAZ

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

drospirenon, etinilestradiol

film tableta

3 mg/1 tableta+ 0.02 mg/1 tableta

28 film tableta (prozirni PVC/Al blister sa 24 svijetloružičaste + 4 bijele tablete, u kartonskom omotu), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4451/18

19.12.2018.

04.12.2023.

 Ukupan broj lijekova za koje je izvršena obnova dozvole u Registaru od 01. oktobra do 31. decembra 2018. godine je 224.

Broj 10-02.3-2216/19
22. aprila 2019. godine


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!