Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 64. stav (2) i člana 104. stav (3) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hecegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici, održanoj 6. februara 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU


Član 1.
(Godišnja kvota radnih dozvola)

(1) Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2020. godini iznosi 1.560 radnih dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) odnosi 880 radnih dozvola, Republiku Srpsku 600 radnih dozvola i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko distrikt BiH) 80 radnih dozvola.

(2) Uvažavajući stanje na tržištu rada u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu se ne utvrđuje broj radnih dozvola koje se mogu izdati za sezonsko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Broj radnih dozvola za produženje izdatih radnih dozvola)

Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za produženje već izdatih radnih dozvola iznosi 965 radnih dozvola, od toga za Federaciju BiH 535 radnih dozvola, za Republiku Srpsku 400 radnih dozvola i Brčko distrikt BiH 30 radnih dozvola.

Član 3.
(Broj radnih dozvola za novo zapošljavanje)

Broj radnih dozvola koje se mogu izdati za novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini iznosi 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH 345 radnih dozvola, za Republiku Srpsku 200 radnih dozvola i za Brčko distrikt BiH 50 radnih dozvola, i to kako slijedi po djelatnostima:

DJELATNOST

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

REPUBLIKA SRPSKA

BRČKO DISTRIKT BIH

A

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

17

10

3

4

B

VAĐENJE RUDA I KAMENA

11

5

6

0

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

127

75

45

7

D

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJOM

7

5

2

0

E

SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM, TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

9

5

4

0

F

GRAĐEVINARSTVO

83

20

53

10

G

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA

86

60

16

10

H

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

17

10

2

5

I

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA, TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO)

71

30

38

3

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

8

5

3

0

K

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

10

5

3

2

L

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

26

25

1

0

M

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

16

10

6

0

N

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

9

5

4

0

O

JAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

5

5

0

0

P

OBRAZOVANJE

5

5

0

0

Q

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE

16

5

7

4

R

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

10

5

5

0

S

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

52

45

2

5

T

DJELATNOSTI DOMAĆINSTAVA

5

5

0

0

U

DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

5

5

0

0

UKUPNO:

595

345

200

50

 Član 4.
(Potrebe za zapošljavanjem stranaca po zanimanjima)

U skladu sa članom 3. ove odluke definiraju se potrebe za novim zapošljavanjem stranaca po djelatnostima za 2020. godinu kako slijedi:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

REPUBLIKA SRPSKA

BRČKO DISTRIKT BIH

 

 

 

UKUPNO:

595

345

200

50

DJELATNOST 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

 

NAZIV ZANIMANJA

poljoprivredni tehničar; ratar; voćar; vinogradar; stočar; peradar; šumari i ugljari; lovac; ribar; tehničar za biotehnologiju; uzgajivač ribe i školjki i ostala srodna zanimanja

poljoprivredni tehničar; ratar; voćar; vinogradar; stočar; peradar; šumari i ugljari; lovac; ribar; uzgajivač ribe i školjki i ostala srodna zanimanja

tehničar za biotehnologiju

poljoprivredni tehničar; ratar; voćar i ostala srodna zanimanja

 

UKUPNO:

17

10

3

4

 

DJELATNOST

VAĐENJE RUDA I KAMENA

 

NAZIV ZANIMANJA

rudari; mineri; klesari; rukovaoci rudarskim postrojenjima i uređajima; rudarski tehnolog i ostala srodna zanimanja; osposobljen za KV rudara;

VKV kopač;

VKV operater električne pile

rudari; mineri; klesari; rukovaoci rudarskim postrojenjima i uređajima; rudarski tehnolog i ostala srodna zanimanja

osposobljen za KV rudara;

VKV kopač;

VKV operater električne pile

 

 

UKUPNO:

11

5

6

0

 

DJELATNOST

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

NAZIV ZANIMANJA

pekari; slastičari i srodna zanimanja; proizvođači mliječnih proizvoda; prerađivači voća, povrća i srodna zanimanja; ocjenjivači i degustatori hrane i pića i prerađivači duhana; elektroničar; industrijski tehničar; mašinski tehničar;

mehatroničar za mašinsku i proizvodnu teh; metalostrugar;

mesarski tehnolog; proizvođač furnira i drvenih ploča; tehničar za protivgradne sisteme; tkač; tehnolog drveta; ing.svih profila; tehničar; elektromehaničar; mašinobravar; tehnolog; PK pekar; KV pekar; izrađivač lisnatog tijesta; industrijski tehničar; dizajner; grafičar; direktor i izvršni direktor

pekari; slastičari i srodna zanimanja; proizvođači mliječnih proizvoda; prerađivači voća, povrća i srodna zanimanja; ocjenjivači i degustatori hrane i pića i prerađivači duhana

elektroničar; industrijski tehničar; mašinski tehničar;

mehatroničar za mašinsku i proizvodnu teh;

metalostrugar;

mesarski tehnolog; proizvođač furnira i drvenih ploča; tehničar za protivgradne sisteme; tkač;

industrijski tehničar; pekar; poslastičar; tehnolog drveta;

izrađivač lisnatog tijesta

ing.svih profila; tehničar; elektromehaničar; mašinobravar; tehnolog; PK pekar; KV pekar; slastičar i srodna zanimanja; dizajner; grafičar; direktor i izvršni direktor

 

UKUPNO:

127

75

45

7

 

DJELATNOST

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJOM

 

NAZIV ZANIMANJA

rukovaoci postrojenjima za proizvodnju i pretvaranje energije;

specijalisti na održavanju vjetroelektrana; rukovaoci postrojenjima za sagorjevanje, vodosnabdijevanje kompresorskim

stanicama i postrojenjima za prečićavanje vode i klimatizaciju; mašinski tehničar- profesionalni nastavnik;

monter centralnog grijanja

rukovaoci postrojenjima za proizvodnju i pretvaranje energije;

specijalisti na održavanju vjetroelektrana; rukovaoci postrojenjima za sagorjevanje, vodosnabdijevanje kompresorskim

stanicama i postrojenjima za prečišćavanje vode i klimatizaciju

mašinski tehničar- profesionalni nastavnik;

monter centralnog grijanja

 

 

UKUPNO:

7

5

2

0

 

DJELATNOST

SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

 

NAZIV ZANIMANJA

zanimanja iz oblasti hidrogeologije, geološki tehničar; hidrološki tehničar; geofizičar; statističar; vodoinstalater; elektromonter; radnici na odvoženju otpada; serviser i ostala srodna zanimanja; tehničar za reciklažu;

tehničar za kontrolu životne sredine

zanimanja iz oblasti hidrogeologije, geološki tehničar; hidrološki tehničar; geofizičar; statističar; vodoinstalater; elektromonter; radnici na odvoženju otpada; serviser i ostala srodna zanimanja

tehničar za reciklažu;

tehničar za kontrolu životne sredine

 

 

UKUPNO:

9

5

4

0

 

DJELATNOST

GRAĐEVINARSTVO

 

NAZIV ZANIMANJA

građevinski inženjer; građevinski tehničar; tesar; zidar; moler; fasader; izolater; betonirac; keramičar; rukovaoci građevinskom mehanizacijom; armirač; deficitarna i ostala srodna zanimanja; arhitektonski tehničar; autoelektričar;

bravar; bravar-odsjek plastičar;

elektroničar za mreže;

elektroinstalater;

elektroničar elektronike;

elektroničar energetike;

elektroničar-elektroinstalater;

elektroničar-pogonski električar;

mehaničar telekominikacije;

metaloglodač;

metalostrugar;

elektromonter; zavarivač;

zidar- fasader; geodetski tehničar; zidar- specijalist;

KV izvođač gipsanih radova;

vodoinstalater; inženjer informatike; direktori i izvršni direktori privrednih društava

građevinski inženjer; građevinski tehničar; tesar; zidar; moler; fasader; izolater; betonirac; keramičar; rukovaoci građevinskom mehanizacijom; armirač; deficitarna i ostala srodna zanimanja

arhitektonski tehničar;

autoelektričar;

bravar; bravar-odsjek plastičar;

elektroničar za mreže;

elektroinstalater;

elektroničar elektronike;

elektroničar energetike;

elektroničar-elektroinstalater;

elektroničar-pogonski električar;

mehaničar telekominikacije;

metaloglodač;

metalostrugar;

elektromonter;

zavarivač;

zidar- fasader;

geodetski tehničar;

zidar- specijalist;

KV izvođač gipsanih radova;

vodoinstalater

građevinski inženjer; inženjer informatike; građevinski tehničar; tesar; zidar; varilac; armirač; betonirac; keramičar i druga deficitarna građevinska zanimanja; direktori i izvršni direktori privrednih društava

 

UKUPNO:

83

20

53

10

 

DJELATNOST

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA

 

NAZIV ZANIMANJA

menadžeri, trgovački zastupnik; komercijalista; trgovac; trgovački posrednik; stručnjak za poznavanje roba i organizacije;

vozač-mehaničar;

trgovac-smjer marketing; VKV vozač; mašinski tehničar-motornih vozila; direktor i izvršni direktori i druga srodna zanimanja

menadžer,trgovački zastupnik; komercijalista; trgovac; trgovački posrednik; direktor i izvršni direktor

stručnjak za poznavanje roba i organizacije;

vozač-mehaničar;

trgovac-smjer marketing; VKV vozač; mašinski tehničar-motornih vozila

trgovački zastupnik; komercijalista; trgovac; direktori i izvršni direktori i druga srodna zanimanja

 

UKUPNO:

86

60

16

10

 

DJELATNOST

PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE

 

NAZIV ZANIMANJA

zamjenici direktora i izvršni direktori; tehničar elektrotehnike i komunikacija i druga srodna zanimanja; vozač u međunarodnom prometu; inženjer saobraćaja i komunikacija; saobraćajni tehničar; tehničar za sigurnost vazdušnog saobraćaja i ostala srodna zanimanja; KV automehaničar-KV vozač; kapetan unutrašnje plovidbe i druga srodna zanimanja;

tehničar drumskog saobraćaja

zamjenici direktora i izvršni direktori; tehničar elektrotehnike i komunikacija; vozač u međunarodnom saobraćaju; inženjer prometa i komunikacija; saobraćajni tehničar; tehničar za sigurnost vazdušnog saobraćaja i ostala srodna zanimanja

KV automehaničar-KV vozač;

tehničar drumskog saobraćaja

tehničar elektrotehnike i komunikacija i druga srodna zanimanja; kapetan unutrašnje plovidbe i druga srodna zanimanja

 

UKUPNO:

17

10

2

5

 

DJELATNOST

 DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA, TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO)

 

NAZIV ZANIMANJA

hotelski menadžer; poslovođa; kuhar nacionalne kuhinje; konobar; ocjenjivač i degustator hrane i pića; turistički vodič-animator, pratilac putnika i druga srodna zanimanja; kuharski tehnolog; kulinarski tehničar; KV pekar; kuhar specijaliteta; VKV- kuhar specijalista; kuhar nacionalne kuhinje; konobar i druga srodna zanimanja

hotelski menadžer; poslovođa; kuhar nacionalne kuhinje; konobar; ocjenjivač i degustator hrane i pića; turistički vodič-animator, pratilac putnika i druga srodna zanimanja

kuharski tehnolog;

kulinarski tehničar;

KV pekar; kuhar specijaliteta;

VKV-kuhar specijalista

turistički vodič; kuhar nacionalne kuhinje; konobar i druga srodna zanimanja

 

UKUPNO:

71

30

38

3

 

DJELATNOST

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

 

NAZIV ZANIMANJA

projektanti računarskih sistema; sistem inženjeri i programeri; ostali računarski stručnjaci; IT tehničari; administratori; tehničar računarske opreme;

tehničar-telekomunikacije;

tehničar komunikacije i signalnih uređaja

projektanti računarskih sistema; sistem inženjeri i programeri; ostali računarski stručnjaci; IT tehničari; administratori

tehničar računarske opreme;

tehničar- telekomunikacije;

tehničar komunikacije i signalnih uređaja

 

 

UKUPNO:

8

5

3

0

 

DJELATNOST

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

 

NAZIV ZANIMANJA

ekonomista; finansijski knjigovođa; zastupnik osiguranja i ostala srodna zanimanja; komercijalista;

knjigovođa-računovodstveni poslovi

ekonomista; finansijski knjigovođa; zastupnik osiguranja i ostala srodna zanimanja

komercijalista;

knjigovođa-računovodstveni poslovi

ekonomista; zastupnik osiguranja i ostala srodna zanimanja

 

UKUPNO:

10

5

3

2

 

DJELATNOST

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

NAZIV ZANIMANJA

agent prodaje; konsultant-savjetnik i ostala srodna zanimanja; administrativni tehničar- specijaliziran za promet nekretnina

agent prodaje; konsultant-savjetnik i ostala srodna zanimanja

administrativni tehničar- specijaliziran za promet nekretnina

 

 

UKUPNO:

26

25

1

0

 

DJELATNOST

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

 

NAZIV ZANIMANJA

tehničar; administrator; mehaničar kancelarijskih mašina;

pomorski nautičar;

termo-energetski tehničar;

mehaničar alatnih mašina-specijalista;

monter suhe gradnje

tehničar; administrator

mehaničar kancelarijskih mašina;

pomorski nautičar;

termo-energetski tehničar;

mehaničar alatnih mašina-specijalista;

monter suhe gradnje

 

 

UKUPNO:

16

10

6

0

 

DJELATNOST

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

NAZIV ZANIMANJA

administrativni radnik; KV- tehnički crtač;

tehničar grafičke obrade

administrativni radnik

KV-tehnički crtač;

tehničar grafičke obrade

 

 

UKUPNO:

9

5

4

0

 

DJELATNOST

JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

NAZIV ZANIMANJA

referent za socijalnu zaštitu; referent za dozvole i isprave; matičari i ostali referenti drugdje nerazvrstani; administrativni saradnici; tehničari; kontrolori i operatori

referent za socijalnu zaštitu; referent za dozvole i isprave; matičari i ostali referenti drugdje nerazvrstani; administrativni saradnici; tehničari; kontrolori i operatori

 

 

 

UKUPNO:

5

5

0

0

 

DJELATNOST

OBRAZOVANJE

 

NAZIV ZANIMANJA

nastavnici deficitarnih zanimanja; nastavnici muzičkih instrumenata; učitelj vjeronauke; odgojitelj predškolske djece

nastavnici deficitarnih zanimanja; nastavnici muzičkih instrumenata; učitelj vjeronauke; odgojitelj predškolske djece

 

 

 

UKUPNO:

5

5

0

0

 

DJELATNOST

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE

 

NAZIV ZANIMANJA

medicinski asistenti; sanitarni tehničari; dijetetičari; optometričari i optičari; zubni tehničari; fizioterapeuti; veterinarski tehničari; farmaceutski tehničari; zdravstveni terapeuti; laborant; farmaceut; medicinski asistent; socijalni radnik; odgojitelj školske i predškolske djece i ostala srodna zanimanja; stomatološka sestra;

medicinska sestra - biohemičar;

laborant; tehničar- biomedicine;

fizioterapeut; socijalni radnik; odgojitelj školske i predškolske djece; medicinski tehničar svih profila

 

medicinski asistenti; sanitarni tehničari; dijetetičari; optometričari i optičari; zubni tehničari; fizioterapeuti; veterinarski tehničari; farmaceutski tehničari; zdravstveni terapeuti; laborant; farmaceut; medicinski asistent; socijalni radnik; odgojitelj školske i predškolske djece i ostala srodna zanimanja

stomatološka sestra;

medicinska sestra-biohemičar;

laborant;

veterinarski tehničar;

tehničar-biomedicine;

fizioterapeut

 

farmaceut; socijalni radnik; odgojitelj školske i predškolske djece; medicinski tehničar svih profila

 

UKUPNO:

16

5

7

4

 

DJELATNOST

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

 

NAZIV ZANIMANJA

zamjenici i izvršni direktori; režiseri; glumci i srodna zanimanja; dramski, baletni i orkestralni umjetnici; operski pjevači; muzičari; koreografi i plesači; zabavljači i sportisti i srodna zanimanja; arhivisti; muzejski stručnjaci; konzervatori i slična zanimanja; fudbaler; zootehničar;

odbojkaš

zamjenici i izvršni direktori; režiseri; glumci i srodna zanimanja; dramski, baletni i orkestralni umjetnici; operski pjevači; muzičari; koreografi i plesači; zabavljači i sportisti i srodna zanimanja; arhivisti; muzejski stručnjaci; konzervatori i slična zanimanja

fudbaler;

zootehničar;

odbojkaš; koreograf

 

 

UKUPNO:

10

5

5

0

 

DJELATNOST

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

NAZIV ZANIMANJA

uslužna i trgovačka zanimanja-pratioci putnika; stjuardese; kondukteri; vodiči putnika; pekari; slastičari; samostalno obavljanje zanatskih i uslužnih djelatnosti; koordinatori; šefovi projekta; konfekcijski krojač;

trgovac u maloprodaji i veleprodaji; zanatlija; kuhar nacionalne kuhinje; turistički vodič-animator, pratilac putnika; direktori i izvršni direktori privrednih društava; druga srodna zanimanja

uslužna i trgovačka zanimanja-pratioci putnika; stjuardese; kondukteri; vodiči putnika; pekari; slastičari; samostalno obavljanje zanatskih i uslužnih djelatnosti; koordinatori; šefovi projekta

konfekcijski krojač;

trgovac u maloprodaji i veleprodaji

zanatlija; kuhar nacionalne kuhinje; turistički vodič-animator, pratilac putnika; direktori i izvršni direktori privrednih društava; druga srodna zanimanja

 

UKUPNO:

52

45

2

5

 

DJELATNOST

DJELATNOSTI DOMAĆINSTAVA

 

NAZIV ZANIMANJA

domar; batler; njegovatelj; SOS majka

domar; batler; njegovatelj; SOS majka

 

 

 

UKUPNO:

5

5

0

0

 

DJELATNOST

DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

 

NAZIV ZANIMANJA

specijalisti na projektima; koordinatori; stručni saradnici; šefovi projekata

specijalisti na projektima; koordinatori; stručni saradnici; šefovi projekata

 

 

 

UKUPNO:

5

5

0

0

 

 Član 5.
(Dozvoljena odstupanja)

Dozvoljena su određena odstupanja od utvrđenog broja radnih dozvola za novo zapošljavanje po pojedinačnim djelatnostima s tim da se ne pređe ukupan broj radnih dozvola prema teritorijalnoj raspodjeli kako je utvrđeno članom 3. ove odluke.

Član 6.
(Podaci o izdatim radnim dozvolama, izvještaji i analiza)

(1) Tijela nadležna za izdavanje radnih dozvola strancima će jednom u šest mjeseci dostaviti podatke o izdatim radnim dozvolama Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine radi upoređivanja sa Pregledom potreba za zapošljavanjem stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2020. godinu, iz člana 4. ove odluke.

(2) Na osnovu prikupljenih podataka o broju produženih i izdatih radnih dozvola strancima Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine dostavlja Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine polugodišnje izvještaje najkasnije mjesec dana po isteku polugodišta.

(3) Nacrt godišnjeg izvještaja i analizu realizacije ove odluke Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine dostavlja Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

(4) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine prijedlog godišnjeg izvještaja i analizu realizacije ove odluke upućuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Član 7.
(Izdavanje radnih dozvola u drugim slučajevima)

Nezavisno od godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini utvrđene ovom odlukom, radne dozvole se mogu izdati i u slučajevima propisanim članom 65. Zakona o strancima.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 14/20
6. februara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!