Međunarodni ugovori, broj 3/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-2308/20 od 12. januara 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 102. vanrednoj sjednici održanoj 28. januara 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (GrCF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)


Član 1.


Ratifikuje se Ugovora o grantu (GrCF2 W2 - Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), potpisan 29. jula 2020. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavlјena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavlјivanja.

Broj 01-50-1-286-5/21
28. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

1 Primalac može promijeniti ovlaštenje u bilo koje vrijeme dostavljanjem novog spiska ovlaštenih potpisnika Banci.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!