Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 4, a u vezi s članom 12a. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), i člana 26. Pravilnika o brodarskoj i pomorskoj knjižici ("Službeni glasnik BiH", broj 29/19, 72/19 i 55/20), ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O POČETKU IZDAVANJA BRODARSKIH I POMORSKIH KNJIŽICA SA BESKONTAKTNIM ELEKTRONSKIM – MEMORIJSKIM ELEMENTOM


Član 1.
(Početak izdavanja)

Ovom odlukom kao početak izdavanja brodarskih i pomorskih knjižica sa beskontaktnim elektronskim – memorijskim elementom, određuje se datum 25.05.2022. godine.

Član 2.
(Zaduženje organa nadležnog za personalizaciju)

Zadužuje se Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da sve zahtjeve za izdavanje brodarskih i pomorskih knjižica zaprimljene od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine počevši od 25.05.2022. godine, personalizuje ličnim podacima u obrasce brodarskih i pomorskih knjižica sa elektronskim memorijskim elementom.

Član 3.
(Zaduženje organa nadležnog za izdavanje putnih isprava)

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dužni su provoditi postupke, obradu zahtjeva i evidentiranje podataka za izdavanje brodarskih i pomorskih knjižica, po procedurama kako je to definisano zakonskim i podzakonskim aktima.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Federalno ministarstvo komunikacija i prometa i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-30-4-2324/22
05. maja 2022. godine
Sarajevo


Ministrica
Ankica Gudeljević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!