"Službeni glasnik BiH", broj 47/24 21.6.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 47/24 [21.6.2024.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU DIJELA PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKUMULACIJSKIH OBJEKATA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR Vc DIONICA: NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) PODDIONICA: VRANDUK - PONIRAK
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITNO ZADUŽENJE "JP ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE GRAČANICA 1 (FNE GRAČANICA 1) I FOTONAPONSKE ELEKTRANE GRAČANICA 2 (FNE GRAČANICA 2)"
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ŠTRBAČKI BUK ZA PERIOD OD 10 GODINA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA USAGLAŠAVANJE RAZLIČITO USVOJENIH TEKSTOVA ZAKONA U DOMOVIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU ČLANOVA U PARLAMENTARNU KOMISIJU ODGOVORNU ZA REVIZIJU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA REALIZACIJU PROJEKTA GRADSKI PRIJEVOZ U SARAJEVU - B
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA JAJCE ZA PERIOD OD DESET GODINA
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O ODOBRAVANJU NABAVKE PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE PRIVREDNOM DRUŠTVU SOLAR LENA D.O.O. GRUDE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE PRIVREDNOM DRUŠTVU "RWP VITOROG" D.O.O. GLAMOČ
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2023. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU GRADEL D.O.O. DRVAR U IZNOSU OD 875.000,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2023. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU AROX PROIZVONJA D.O.O. LJUBUŠKI U IZNOSU OD 140.000,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU MREŽE I KRITERIJA O DOVOLJNOM BROJU STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL 2024. GODINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL 2024. GODINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIKUPLJANJU PODATAKA I DISEMINACIJI KOMPILIRANIH STATISTIKA ZA MONETARNI I FINANSIJSKI SEKTOR, VANJSKI SEKTOR, VLADINE FINANSIJE I FINANSIJSKE RAČUNE I JAVNI/VLADIN DUG BOSNE I HERCEGOVINE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!