"Službeni glasnik BiH", broj 80/19 6.12.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 80/19 [6.12.2019.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ZAJEDNIČKIH TIJELA I ČLANOVA PREGOVARAČKIH TIMOVA ZA PROVEDBU SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNACI I ZNAČKI SLUŽBE OSIGURANJA, BOJI I OZNACI VOZILA SLUŽBE OSIGURANJA, UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA SLUŽBENIH ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU SPECIFIČNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I IZNOSA AKCIZE NA DUHAN ZA PUŠENJE ZA 2020. GODINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O KOLIČINAMA DIZEL-GORIVA NA KOJE SE NE PLAĆA PUTARINA ZA 2020. GODINU
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
ODLUKU O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JANUARA 2020. GODINE DO 30. JUNA 2020. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA DELEGATA U DOMU NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ KANTONA 10
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O UKIDANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU
ODLUKU O LISTI ZABRANJENIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!