"Službeni glasnik BiH", broj 36/20 10.9.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/20 [10.9.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE OD POŽARA I PRIRODNIH SILA I SREDSTAVA OD NAPLAĆENE FUNKCIONALNE PREMIJE OSIGURANJA, KOJA SE ODNOSI NA OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA KAPITALNIH IZDATAKA U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO - DIREKCIJA ZA PUTEVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ZAHID BARUČIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROGLAŠENJU UDRUŽENJA FUDBALSKI KLUB "SARAJEVO" KAO SPORTSKE ORGANIZACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMENOM SMANJENJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR DO 31.12.2020. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEPOSREDNOM POGODBOM NEKRETNINA OZNAČENIH KAO K.Č. 1295/1, K.Č. 1295/2 I K.Č. 1295/3 IZ ZK. UL. 1870 K.O. SARAJEVO IV
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O NASTAVKU PRIVREMENOG KORIŠTENJA STANA U ULICI OBALA KULINA BANA BR. 17 U SARAJEVU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ČEKALUŠA 27
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HISETA 1 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MEHMEDA SPAHE 8 (DVORIŠTE)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O POPUNI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORAJP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "TRŽNICE PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJKP "TRŽNICE-PIJACE" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!