"Službeni glasnik BiH", broj 38/21 23.9.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 38/21 [23.9.2021.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE BROJ 02-04-29297-17/21 OD 29.07.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
PROGRAM OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA" SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "VRHBOSNA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA PEDAGOŠKI FAKULTET U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA ORIJENTALNI INSTITUT
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINU STRELJAČKO-STRELIČARSKOM KLUBU "ŽELJEZNIČAR"
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O POVEĆANJU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2021. GODINE
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!