"Službeni glasnik BiH", broj 77/17 11.10.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 77/17 [11.10.2017.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEHNIČKI FINALIZIRANE ODGOVORE ZA DIO PITANJA IZ UPITNIKA EVROPSKE KOMISIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER POJEDINCIMA - TRANSFER ZA POMOĆ U ZAPOŠLJAVANJU BORAČKIH KATEGORIJA PUTEM BORAČKIH ZADRUGA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA - BRANITELJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/ FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PROFESIONALNOJ EDUKACIJI IZ ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU VRSTE ZAVRŠENOG FAKULTETA ZDRAVSTVENOG USMJERENJA KOJE MORAJU ISPUNITI OSOBE KOJA KONKURIRAJU ZA DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
RJEŠENJE ZA POČETAK RADA SLUŽBE NOTARA
FED. UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
ODLUKU O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINAMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
FED. UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
ODLUKU O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE DIJELA ŠTETA OPĆINAMA ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!