"Službeni glasnik BiH", broj 56/21 16.7.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 56/21 [16.7.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA "BORAC" D.D. TRAVNIK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 12.07.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UVJERENJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UVJERENJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "GRIJANJE" D.O.O. ZENICA
ODLUKU O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE KAO ČLANA UPRAVE JAVNOG PREDUZEĆA "GRIJANJE" D.O.O. ZENICA
JP "SPREČA" D.D. TUZLA
ODLUKU O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
JP "SPREČA" D.D. TUZLA
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "SPREČA" D.D. TUZLA
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
OPĆINA BANOVIĆI
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA" BANOVIĆI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!