"Službeni glasnik BiH", broj 39/17 5.10.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/17 [5.10.2017.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "POZORIŠTE MLADIH"
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
UPUTSTVO O PRIMJENI ODREDABA ODLUKE O UPOTREBI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJIMA DODJELE SREDSTAVA OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA I NEFORMALNIM GRUPAMA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VOGOŠĆA
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VOGOŠĆA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2017. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU TREĆEG ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA SPORTSKOJ DVORANI NA GRBAVICI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU OD VRŠENJA FUNKCIJE ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU IZBORNE KOMISIJE ZA PROVOĐENJE IZBORA TREĆEG ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKE REZERVE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!