"Službeni glasnik BiH", broj 44/20 3.7.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 44/20 [3.7.2020.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANCIJSKIM FONDOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA FOND ZA IZDAVAŠTVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – TRANSFER FONDACIJI ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA KINEMATOGRAFIJU" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA-TRANSFER FONDACIJI ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU ZA SMJEŠTAJ UREDA ZA SARADNJU I ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTII FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" OPĆINE I GRADOVI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - SREDSTVA IZ RFI ARANŽMANA SA MMF-om"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENI I DOPUNI GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U F BiH
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
SAVEZ RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH
ODLUKU O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I MEĐUNARODNIH RAČUNOVODTSVENIH STANDARDA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!