"Službeni glasnik BiH", broj 64/20 11.9.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 64/20 [11.9.2020.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA KONFEKCIJA BORAC D.D. TRAVNIK, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RADNIKE MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE - OTPREMNIŠTVA U VEZI SA CARINJENJEM ROBE
VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH
RJEŠENJE
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!