"Službeni glasnik BiH", broj 24/22 16.6.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/22 [16.6.2022.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE ZAJEDNIČKE PLATFORME "GENOCID I SREBRENICA: SARADNJA ZA ISTINU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO - UPRAVI POLICIJE ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO, BROJ 02-04-19354-4/22, OD 12.05.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PREMIJERU KANTONA SARAJEVO DA POTPIŠE UGOVOR O DODJELI POTPORE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BiH SA FEDERALNIM MINISTARSTVOM FINANSIJA/FINANCIJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O REGISTRU JAVNIH OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUMARSTVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA I PRAĆENJE PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PODIZANJU SPOMENIKA BOSANSKOM KRALJU TVRTKU I KOTROMANIĆU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU GRADA SARAJEVA I SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA SARAJEVA I VERLAB INSTITUTA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA PRISTUPANJE POSTUPKU KUPOVINE (OTKUPA) PARNE LOKOMOTIVE ZA POTREBE BISTRIČKE STANICE
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SARAJEVO" D.O.O. ZA 2021. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA BORAČKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA BORAČKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DOPREDSJEDAVAJUĆE IRE ADILAGIĆ RADI PODNOŠENJA OSTAVKE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BREKA " (PODRUČJE OPĆINE CENTAR SARAJEVO) - IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NA PARCELI K.Č. 1084/3 K.O. SARAJEVO V – PARCELA S13-
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STAMBENA ZONA ŠIP "(PODRUČJE OPĆINE CENTAR SARAJEVO) - IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA PARCELAMA K.Č. 517/8 I 517/9 K.O. SARAJEVO VI - IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NA PARCELAMA K.Č. 516/1, 516/2 i 517/4 K.O. SARAJEVO VI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ISPRAVCI ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU STANOVA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI PATRIOTSKE LIGE 48
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ČOBANIJA 12 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĐOKE MAZALIĆA 1 (ULAZ IZ ULICE HISETA DO BR. 15)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HAMZE ORLOVIĆA 3-5
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VALTERA PERIĆA 4
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA TRANSFERA U BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE HADŽIĆI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADE LEAP-a (LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA/LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA) OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA PERIOD 2022. - 2027. GODINE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
GRAD SARAJEVO
ISPRAVKU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!