"Službeni glasnik BiH", broj 76/21 24.9.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 76/21 [24.9.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
LISTU MIRITELJA I ARBITARA SA KOJE SE IMENUJU MIRITELJI I ARBITRI U MIROVNA I ARBITRAŽNA VIJEĆA FORMIRANA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
LISTU EKSPERATA SA KOJE SE IMENUJU ČLANOVI DISCIPLINSKIH KOMISIJA ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
OPĆINA TEŠANJ
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA, BROJ 03-45-2-1900/21 OD 02.08.2021. GODINE KOJI SE ODNOSI NA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE TEŠANJ I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU OPĆA BIBLIOTEKA TEŠANJ
"JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O ODOBRENJU DONACIJA PRAVNIM LICIMA U 2021. GODINI NA OSNOVU OSTVARENE DOBITI U 2020. GODINI
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla doo Tuzla
ODLUKU O ODOBRAVANJU DONACIJA
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O RAZRJEŠENJU NA MJESTO U NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!